1 Zarándokének. Hozzád emelem tekintetemet, aki a mennyben laksz!

2 Ahogy a szolgák uruk kezére néznek, vagy a szolgálóleány úrnője kezére, úgy nézünk mi Istenünkre, az Úr ra, míg meg nem könyörül rajtunk.

3 Könyörülj, Ur am, könyörülj rajtunk, mert torkig vagyunk a gyalázattal!

4 Torkig vagyunk már az elbizakodottak gúnyolódásával, a gőgösök gyalázkodásával.