1 Dávidé. Ur am, szolgáltass nekem igazságot, mert feddhetetlenül éltem, az Úr ban bíztam ingadozás nélkül!

2 Vizsgálj meg, Ur am, és próbálj meg, kutasd át szívemet-lelkemet!

3 Mert hűséged szemem előtt van, igazságod szerint járok-kelek.

4 Nem ülök hitvány emberek közé, alattomosokkal nem járok együtt.

5 Gyűlölöm a gonoszok társaságát, nem ülök le a bűnösök közé.

6 Ártatlan vagyok, megmosom kezemet, úgy járom körül oltárodat, Ur am,

7 hangos hálaéneket zengve, felsorolva sok csodatettedet.

8 Ur am, szeretem házadat, ahol laksz, dicsőséged lakóhelyét.

9 Ne ragadd el lelkemet a vétkesekkel, életemet a vérontókkal együtt,

10 akiknek a keze tele van gyalázattal, jobbjuk megvesztegetéssel.

11 Hiszen én feddhetetlenül élek, válts meg, és könyörülj rajtam!

12 Lábam biztos talajon áll, áldom az Ur at a gyülekezetben.