1 Dicsérjétek az Ur at! Boldog ember az, aki az Ur at féli, sok örömöt talál parancsolataiban.

2 Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz.

3 Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad.

4 Világosság ragyog a sötétben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz.

5 A jó ember könyörületes, és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi.

6 Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz.

7 Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úr ban.

8 Rendületlen a szíve, nem fél, végül megvetéssel néz ellenségeire.

9 Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad, hatalma dicsőségesen emelkedik.

10 Látja ezt a bűnös, és bosszankodik, fogát csikorgatja, és emészti magát. A bűnösök kívánsága semmibe vész.