1 Ne nekünk, Ur am, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget szeretetedért és hűségedért!

2 Miért mondanák a pogányok: Hol van az ő Istenük?

3 A mi Istenünk a mennyben van, megalkotott mindent, amit akart!

4 A bálványok ezüstből és aranyból vannak, emberi kéz csinálmányai.

5 Van szájuk, de nem beszélnek, van szemük, de nem látnak.

6 Van fülük, de nem hallanak, van orruk, de nem szagolnak.

7 Van kezük, de nem tapintanak, van lábuk, de nem járnak, nem jön ki hang a torkukon.

8 Hozzájuk hasonlók lesznek készítőik és mindazok, akik bennük bíznak.

9 Izráel, az Úr ban bízzál! Segítséged és pajzsod ő.

10 Áron háza, az Úr ban bízzál! Segítséged és pajzsod ő.

11 Akik félitek az Ur at, az Úr ban bízzatok! Segítségetek és pajzsotok ő.

12 Gondol ránk az Úr, meg fog áldani. Megáldja Izráel házát, megáldja Áron házát.

13 Megáldja azokat, akik félik az Ur at, a kicsinyeket a nagyokkal együtt.

14 Szaporítson meg titeket az Úr, titeket és fiaitokat!

15 Áldjon meg titeket az Úr, aki az eget és a földet alkotta!

16 Az egek az Úr egei, de a földet az embereknek adta.

17 Nem a halottak dicsérik az Ur at, nem azok, akik a csend honába tértek,

18 hanem mi, mi áldjuk az Ur at most és mindörökké. Dicsérjétek az Ur at!