1 A karmesternek: Húros hangszerre. Dávidé.

2 Hallgasd meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra!

3 A föld széléről kiáltok hozzád, mert elepedt a szívem. Vezess el engem a kősziklára, mert az igen magas nekem!

4 Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen.

5 Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába! (Szela.)

6 Mert hallottad, Istenem, amit megfogadtam, a nevedet félőkkel együtt adtál nekem örökséget.

7 Adj napokat a király napjaihoz, évei nemzedékekre terjedjenek!

8 Ülhessen trónján mindenkor Isten előtt, szeretet és hűség oltalmazza őt!

9 Akkor állandóan éneklek nevedről, naponként teljesítem, amit megfogadtam.