1 Ászáf zsoltára. Milyen jó az Isten Izráelhez, a tiszta szívűekhez!

2 De az én lábam majdnem megcsúszott, kis híján elestem jártomban.

3 Mert irigy lettem a kérkedőkre, látva a bűnösök jólétét.

4 Mert halálukig sincsenek kínjaik, és kövér a testük.

5 Nincs részük az emberek gyötrelmében, nem érik őket csapások, mint más embereket.

6 Ezért a kevélység nyakláncát hordják, és az erőszak köpenyébe burkolóznak.

7 Jómódjukban kérkedve néznek szét, szívükben öntelt gondolatok járnak.

8 Gúnyolódnak, gonoszul beszélnek, elnyomással fenyegetőznek dölyfösen.

9 Az ég ellen is feltátják szájukat, nyelvükkel megszólják a földet.

10 Ezért fordul feléjük a nép, és mohón isszák szavaikat, mint a vizet.

11 Ezt mondják: Honnan tudná ezt az Isten? Lehet-e tudomása erről a Felségesnek?

12 Íme, ilyenek a bűnösök! Háborítatlanul gyarapítják vagyonukat szüntelen.

13 De én hiába tartottam tisztán a szívemet, hiába mostam kezemet ártatlanságomban,

14 mert csapások értek mindennap, fenyítések minden reggel.

15 Már arra gondoltam, hogy én is úgy beszélek, mint ők, de akkor megtagadtam volna fiaid nemzetségét.

16 Elgondolkoztam rajta, meg akartam érteni, de túl nehéznek tűnt nekem.

17 Végül elmentem Isten szentélyébe, és megértettem, hogy milyen végük lesz.

18 Bizony, sikamlós talajra állítottad és pusztulásba döntöd őket!

19 Hogy fognak elpusztulni egy pillanat alatt! Végük lesz, semmivé lesznek rémületükben.

20 Mint ébredés után az álomkép, úgy tűnik el képük, ha fölserkensz, Uram!

21 Ha keseregne a szívem, és sajogna a bensőm,

22 akkor olyan ostoba és tudatlan volnék veled szemben, mint az állat.

23 De én mindig veled leszek, mert te fogod jobb kezemet.

24 Tanácsoddal vezetsz engem, és végül dicsőségedbe fogadsz.

25 Nincs senkim rajtad kívül a mennyben, a földön sem gyönyörködöm másban.

26 Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te maradsz, Istenem, örökké!

27 Bizony, elpusztulnak azok, akik eltávolodnak tőled. Kiirtod mindazokat, akik elhagynak téged!

28 De nekem olyan jó Isten közelsége! Uramat, az Ur at tartom oltalmamnak. Hirdetem minden tettedet.