1 A karmesternek: Húros hangszerre. Ászáf zsoltáréneke.

2 Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

3 Sálémbe került a sátra, lakóhelye a Sionra.

4 Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot, a harci eszközöket. (Szela.)

5 Ragyogó vagy te, hatalmasabb a hegyeknél, ahol zsákmányt ejtenek.

6 Kifosztottak lettek az elbizakodottak, álomba merültek, elvesztették erejüket a harcosok.

7 Dorgálásodtól, Jákób Istene, mozdulni sem tud a kocsi és a ló.

8 Félelmetes vagy, ki állhat meg előtted, amikor haragszol?

9 Ha ítéletet hirdetsz a mennyben, félni fog a föld, és elcsendesül.

10 Mert ítéletet tart az Isten, szabadulást ad a földön az alázatosaknak. (Szela.)

11 Még a haragvó emberek is magasztalni fognak téged, haragjuk maradékát is megfékezed.

12 Tegyetek fogadalmat Isteneteknek, az Úr nak, és teljesítsétek, ti, akik körülötte vagytok! Vigyetek ajándékot a Félelmetesnek,

13 aki megtöri a fejedelmek büszkeségét, és félelmet kelt a föld királyaiban!