1 Dávidé. Magasztallak, Ur am, teljes szívemből, istenekkel szemben is csak rólad énekelek!

2 Leborulok szent templomodban, és magasztalom nevedet hűséges szeretetedért, mert mindennél magasztosabbá tetted nevedet és beszédedet.

3 Amikor kiáltottam, meghallgattál engem, bátorítottál, lelkembe erőt öntöttél.

4 Téged magasztal, Ur am, a föld minden királya, amikor meghallják szád mondásait.

5 Énekelni fognak az Úr útjairól, mert nagy az Úr dicsősége.

6 Bár fenséges az Úr, meglátja a megalázottat, és messziről megismeri a fennhéjázót.

7 Ha szorult helyzetben vagyok is, megtartod életemet. Haragos ellenségeim ellen kinyújtod kezedet, jobbod megsegít engem.

8 Az Úr javamra dönti el ügyemet. Ur am, örökké tart szereteted, ne hagyd cserben most sem kezed alkotásait!