1 „Tu însă fă o plângere asupra domnului lui Israel

Plângerea. Ebraică, qinah, un cântec de tânguire, o cântare de jale sau o elegie (vezi Vol. 3, p. 19). Domnul. Sau prinţii . Ioahaz şi Ioiachin (vezi comentariul la v. 3 şi 5). LXX zice principe în armonie cu singularul tău (versetul 2).


2 și zi: „Ce era mama ta? O leoaică. Stătea culcată cu leii și își creștea puii în mijlocul puilor de lei.

Mamă-ta. Mama simbolizează Ierusalimul (vezi Galateni 4,26), sau poate aici reprezintă întreaga comunitate naţională. În ce priveşte ilustraţia cu leul vezi Geneza 49,9; Numeri 23,24; 24,9. Israel, personificat ca o leoaică stă culcat printre lei, adică, celelalte regate ale lumii, naţiunile dintre neamuri. El şi-a luat locul în familia naţiunilor.


3 A crescut pe unul din puii ei, care s-a făcut un leuț, a învățat să sfâșie prada; și a mâncat oameni.

Unul din puii ei. Ioahaz, fiul lui Iosia, cunoscut şi sub numele de Şalum (1Cronici 3,15; Ieremia 22,21; vezi comentariul la 2Regi 23,30.32), care a fost luat captiv la Egipt (vezi v. 4). A mâncat oameni. Ioahaz a întors spatele la reformele tatălui său, Iosia (2Regi 23,1-25), şi a

făcut rele înaintea Domnului (2Regi 23,32). Cu privire la ilustraţia mâncării de oameni, vezi Ezechiel 22,25-27.


4 Neamurile au făcut o prinsoare împotriva lui, și a fost prins în groapa lor; i-au pus un belciug în nări și l-au dus în țara Egiptului.

Prin soare. Sau Auzit . O schimbare a formei verbului ebraic permite traducerea au sunat alarma (RSV).

Belciug. Sau Lanţuri . Ebraică, chachim, ghimpi sau cârlige, de felul celor care erau puse în nările captivilor sau animalelor. De acestea erau prinse funii cu scopul de a mâna victimele (vezi 2Regi 19,28; Isaia 37,29; Ezechiel 38,4).

Ţara Egiptului. Vezi 2Regi 23,33.34; 2Cronici 36,4.


5 Leoaica, dacă a văzut că degeaba îl aștepta și că s-a înșelat în nădejdea ei, a luat un alt pui și l-a făcut leuț.

Un alt pui. Identificat de amănuntele din versetul 9 cu Ioiachin. Domnia intermediară a lui Ioiachin (2Regi 23,34 la 24,6) este trecută cu vederea fără a se ţine seama de ea.


6 El a umblat cu leii, s-a făcut leuț, a învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni.

A mâncat oameni. Vezi comentariul la v. 3.


7 A năvălit în palatele lor și le-a nimicit cetățile; așa că țara, cu tot ce se afla în ea, s-a îngrozit de mugetul răcnetelor lui.

A năvălit în palatele lor. Sau A pustiit palatele. Ebraică, ’almenoth, literal, văduva. Dacă aici este intenţionat înţelesul literal, s-ar referi la vătămarea adusă văduvelor, pe care regele ar fi trebuit să le protejeze. Targumurile şi versiunea greacă a lui Theodotion redau cuvântul ca derivând din ’armenath, fortăreaţă.


8 Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile din toate ținuturile dimprejur. I-au întins lațuri, și a fost prins în groapa lor.
9 I-au pus un belciug în nări, l-au pus într-o cușcă și l-au dus la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetățuie ca să nu i se mai audă glasul pe munții lui Israel. –

La împăratul Babilonului. Ioiachin domnise cam trei luni când Ierusalimul a fost cucerit de Nebucadneţar şi regele dus captiv la Babilon şi pus la închisoare (2Regi 24,8-17). El era acolo pe timpul acestei profeţii. Câţiva ani mai târziu a fost eliberat (2Regi 25,27-30).


10 Mama ta, ca și tine, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare și încărcată de mlădițe din pricina belșugului apelor.

Ca o vie. Este introdusă o nouă alegorie, în care Israel este comparat cu o viţă roditoare.


11 Ramurile ei erau așa de tari că se puteau face toiege de cârmuitori din ele; prin înălțimea ei întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălțimea ei și prin mulțimea mlădițelor ei.

Toiege. Ebraică, maţţoth, o formă de plural, dar forma singulară maţţeh apare în v. 12, 14. LXX are singularul şi la versetul 22. Dacă aici este intenţionat un plural, referinţa este la principii din casa regală; dacă este intenţionat un singular, este la Ioiachin.


12 Dar a fost smulsă cu mânie și aruncată la pământ; vântul de răsărit i-a uscat rodul; mlădițele ei cele puternice au fost rupte, s-au uscat și le-a mâncat focul.

Smulsă. Acesta se referă la captivitatea şi deportarea lui Ioiachin şi o parte din popor (2Regi 24,10-16).


13 Și acum este sădită în pustiu, într-un pământ uscat și fără apă.

Uscat şi fără apă. Acesta reprezintă Babilonul. Ilustraţia este aceea a unei viţe care este luată dintr-un pământ bogat şi transplantată într-un teren uscat şi fără apă.


14 Din mlădițele ei a ieșit foc, și i-a mâncat rodul; așa că nu mai are ramuri tari, bune pentru un toiag de cârmuitor. Aceasta-i o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale.”

A ieşit foc. Răzvrătirea lui Zedechia faţă de Nebucadneţar a făcut ca împăratul să-şi trimită armata în Iudeea, să ia Ierusalimul şi să ducă pe Iudei captivi la Babilon (2Regi 25,1-17; vezi comentariul la Ezechiel 17,11-21). În felul acesta s-a pus capăt viţei şi ramurilor ei.

Aceasta-i o cântare de jale. Pustiirea era numai parţial realizată acum. Nimicirea deplină urma să fie cauza pentru încă o plângere.