1 A făcut un altar de aramă, lung de douăzeci de coţi, lat de douăzeci de coţi şi înalt de zece coţi.

A făcut. Capitolul 4 se ocupă de mobilierul, vasele şi uneltele Templului. Altar de aramă. Construirea altarului de aramă (sau bronz) pentru arderile de tot nu e menţionată în raportul paralel din 1 Regi 6 şi 7, dar se face referire întâmplător la ea în 1 Regi 8,64;

9,25. Faptul că altarul era amplasat în curte în faţa templului este clar din 2 Cronici 6,12 şi 2 Regi 16,14. Altarul de aramă din templu descris de Ezechiel se înălţa pe un număr de trepte sau terase (Ezechiel 43,13-17).

2 A făcut marea turnată. Ea avea zece coţi de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coţi, şi un fir de treizeci de coţi ar fi înconjurat-o.

Marea turnată. Un bazin mare făcut din metal turnat (vezi la 1 Regi 7,23).

3 Sub marginea ei, de jur împrejur, erau nişte chipuri de boi, câte zece de fiecare cot, de jur împrejurul mării; boii, aşezaţi pe două rânduri, erau turnaţi dintr-o singură bucată cu ea.

o singură bucată cu ea.

Chipuri de boi. Versetele 3-5 corespund aproape cuvânt cu cuvânt cu 1 Regi 7,23-26; totuşi acolo unde primul menţionează două rânduri de "boi", al doilea zice "colocinţi", probabil însemnând tigve. Cuvântul ebraic pentru "boi", begarim, şi cel pentru "tigve", pegaim, sunt cam asemănătoare şi se pot confunda. Mulţi comentatori cred că textul din Cronici ar trebui să sune ca în Regi.

4 Era aşezată pe doisprezece boi, dintre care trei, întorşi spre miazănoapte, trei, întorşi spre apus, trei, întorşi spre miazăzi şi trei, întorşi spre răsărit; marea era aşezată pe ei, şi toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru.

Doisprezece boi. Versetul acesta este practic identic cu 1 Regi 7,25.

5 Grosimea ei era de un lat de mână, şi marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de baţi.

Lat de mână. Compară cu 1 Regi 7,26.

Trei mii de baţi. În 1 Regi 7,26, se spune 2.000 de baţi [în trd. Cornil., vedre]. S-ar putea ca cei 2.000 de baţi să fi constituit cantitatea păstrată de obicei în rezervor, care, umplut la maxim, ar fi putut să aibă 3.000 de baţi. Un bat sau o vadră era echivalent cu 22 litri (vezi la 1 Regi 7,23; vol. I, p. 167).

6 A făcut zece lighene şi a pus cinci la dreapta şi cinci, la stânga, ca să slujească la curăţări: în ele se spălau feluritele părţi ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoţilor.

Zece lighene. Compară cu 1 Regi 7,38.39. Cele zece temelii pe care stăteau lighenele sunt descrise detaliat în 1 Regi 7,27-37.

7 A mai făcut zece sfeşnice de aur, după porunca privitoare la ele, şi le-a aşezat în Templu, cinci, la dreapta şi cinci la stânga.

Sfeşnice. Compară cu 1 Regi 7,49; Ieremia 52,19. În Templul lui Solomon erau zece sfeşnice. Probabil că cele zece erau pe lângă sfeşnicul original al cortului întâlnirii (Exod 25,11-39; 37,17-24). Nu se spune dacă erau sau nu lucrate după modelul acestuia.

8 A mai făcut zece mese şi le-a aşezat în Templu, cinci, la dreapta şi cinci, la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur.

Zece mese. Aceste zece mese erau probabil folosite pentru pâinile punerii înainte (cap. 4,19 şi 1 Cronici 28,16 vorbesc despre "mese" pentru punerea pâinii înainte), deşi 1 Regi 7,48 menţionează doar o masă în cortul întâlnirii (Exod 25,23.30; 37,10).

O sută de potire. [Lighene, KJV]. Aceste lighene sunt menţionate în 1 Regi 7,50, deşi numărul lor nu e dat acolo.

9 A mai făcut curtea preoţilor şi curtea cea mare, cu porţile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă.

Curtea preoţilor. Evident, "curtea dinăuntru" (vezi la 1 Regi 6,36; 7,12) şi probabil "curtea de sus" din Ieremia 36,10.

Curtea cea mare. Compară cu 1 Regi 7,12. 2 Regi 21,5 şi 23,12 precizează că templul avea două curţi.

Cu aramă. În Orientul antic, uşile erau uneori acoperite cu bronz. Palatul lui Salmanasar de la Balauat avea două uşi mari îmbrăcate în plăci de bronz care se crede că erau înalte de 6,7 m şi late 1,8 m (cf. 1 Regi 6,32).

10 A aşezat marea în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.

Partea dreaptă. Marea (v. 2) a fost aşezată în curte, în colţul de sud-est al templului. În ebraică, direcţiile sunt date ca şi cum omul priveşte spre est; astfel, partea dreaptă indică sudul. Compară cu 1 Regi 7,39. Vezi la Genesa 23,19; Exod 3,1.

11 Hiram a făcut cenuşarele, lopeţile şi potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu:

Hiram a făcut. [Huram, KJV]. Versetele 11-18, care descriu obiectele de aramă, sunt paralele cu 1 Regi 7,40-47.

Cenuşarele. [Oalele, KJV, Niţ.]. Compară cu 1 Regi 7,40. Recipientele menţionate aici erau folosite la fierberea cărnii pentru jertfe (vezi 1 Samuel 2,13.14).

12 doi stâlpi, cu cele două capete şi acoperişurile lor cu cununi, de pe vârful stâlpilor; cele două reţele pentru acoperirea celor două acoperişuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

Doi stâlpi. Compară cu cap. 3,15-17.

Capete. [Ornamentele în formă de măr, KJV; Sfere, trd. Niţ. ]. Sau "castroane" (1 Regi 7,41; KJV; "cununi", trd. Cornil.).

Coperişuri. Capete (vezi la cap. 3,15).

13 cele patru sute de rodii pentru cele două reţele, câte două şiruri de rodii pentru fiecare reţea, pentru acoperirea celor două acoperişuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

Reţele. [Împletituri, KJV; Horbotă, trd. G. Gal.]. Vezi la 1 Regi 7,41. "Împletituri" şi "reţele" sunt două forme ale aceluiaşi cuvânt ebraic. Rodii. Compară cu 1 Regi 7,42.

14 cele zece temelii şi cele zece lighene de pe temelii;

Temelii. Erau zece temelii pentru cele zece lighene (1 Regi 7,43).

15 marea şi cei doisprezece boi de sub ea;

Marea. Compară cu 2 Cronici 4,2; 1 Regi 7,23.24.

Doisprezece boi. Compară 2 Cronici 4,4; 1 Regi 7,25.

16 cenuşarele, lopeţile şi furculiţele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

Cenuşarele [Oalele, KJV; trd. Niţ. ]. Compară cu Exod 27,3. Cuvântul tradus în KJV [şi trd. Niţ.] cu "oale" este tradus aici cu "cenuşare". Cenuşarele erau folosite pentru a strânge cenuşa. Furculiţele erau pentru manipularea cărnii pentru jertfe (vezi 1 Samuel 2,13.14).

Huram-Ali [Huram tatăl său, KJV]. Vezi la cap. 2,13.

Aramă lustruită. Bronz lustruit sau lucios.

17 Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot şi Ţereda.

Sucot. Un oraş la est de Iordan (Judecători 8,4.5), identificat de unii cu Tell Deir'alla, la 1,6 km nord de Iaboc şi la 11,2 km nord-est de Tell ed Dâmiyeh. Alţii îl identifică cu Tell el Ahsaş din acelaşi ţinut. Iacob a făcut o casă la Sucot cu colibe pentru turmele sale, la înapoierea lui din Mesopotamia (Genesa 33,17).

Ţereda. Amplasarea exactă a cetăţii acesteia nu este cunoscută.

18 Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei.

Greutatea aramei. Pasajul paralel din 1 Regi 7,47 zice: "Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, şi greutatea aramei nu se putea socoti". Aşa că greutatea uneltelor de aramă nu a fost precizată.

19 Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului;

Toate celelalte unelte. Versetele 19-22 enumeră obiectele de aur (vezi 1 Regi 7,48-50).

Mesele. Pasajul paralel din 1 Regi 7,48 zice "masa". De asemenea în 2 Cronici 13,11 şi 29,18 e menţionată numai o singură masă. Cortul întâlnirii avea numai o singură masă pentru pâinile punerii înainte (Exod 25,23.30; 37,10). Dar 2 Cronici 4,8 menţionează zece mese în Templu; vezi comentariul de acolo.

20 sfeşnicele şi candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse, după poruncă, înaintea Locului Preasfânt,

Sfeşnicele. Vezi la v. 7

Trebuiau aprinse [Trebuiau să ardă, KJV]. Compară cu Exod 27,20.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

17.19.21 PK 36

21 florile, candelele şi mucările de aur, de aur foarte curat;

Verset ce nu a fost comentat.

22 cuţitele, potirele, ceştile şi căţuile de aur curat; şi aripile de aur pentru uşa dinăuntru a Casei de la intrarea Locului Preasfânt, şi pentru uşa Casei de la intrarea Templului.

Verset ce nu a fost comentat.