1 A făcut un altar de aramă, lung de douăzeci de coți, lat de douăzeci de coți și înalt de zece coți.

A făcut. Capitolul 4 se ocupă de mobilierul, vasele şi uneltele Templului. Altar de aramă. Construirea altarului de aramă (sau bronz) pentru arderile de tot nu e menţionată în raportul paralel din 1 Regi 6 şi 7, dar se face referire întâmplător la ea în 1 Regi 8,64;

9,25. Faptul că altarul era amplasat în curte în faţa templului este clar din 2 Cronici 6,12 şi 2 Regi 16,14. Altarul de aramă din templu descris de Ezechiel se înălţa pe un număr de trepte sau terase (Ezechiel 43,13-17).


2 A făcut marea turnată. Ea avea zece coți de la o margine la alta, era rotundă de tot, înaltă de cinci coți, și un fir de treizeci de coți ar fi înconjurat-o.

Marea turnată. Un bazin mare făcut din metal turnat (vezi la 1 Regi 7,23).


3 Sub marginea ei, de jur împrejur, erau niște chipuri de boi, câte zece de fiecare cot, de jur împrejurul mării; boii, așezați pe două rânduri, erau turnați dintr-o singură bucată cu ea.

o singură bucată cu ea.

Chipuri de boi. Versetele 3-5 corespund aproape cuvânt cu cuvânt cu 1 Regi 7,23-26; totuşi acolo unde primul menţionează două rânduri de "boi", al doilea zice "colocinţi", probabil însemnând tigve. Cuvântul ebraic pentru "boi", begarim, şi cel pentru "tigve", pegaim, sunt cam asemănătoare şi se pot confunda. Mulţi comentatori cred că textul din Cronici ar trebui să sune ca în Regi.


4 Era așezată pe doisprezece boi, dintre care trei, întorși spre miazănoapte, trei, întorși spre apus, trei, întorși spre miazăzi și trei, întorși spre răsărit; marea era așezată pe ei, și toată partea dinapoi a trupurilor lor era înăuntru.

Doisprezece boi. Versetul acesta este practic identic cu 1 Regi 7,25.


5 Grosimea ei era de un lat de mână, și marginea, ca marginea unui pahar, era făcută în felul unei flori de crin. Puteau să încapă în ea trei mii de bați.

Lat de mână. Compară cu 1 Regi 7,26.

Trei mii de baţi. În 1 Regi 7,26, se spune 2.000 de baţi [în trd. Cornil., vedre]. S-ar putea ca cei 2.000 de baţi să fi constituit cantitatea păstrată de obicei în rezervor, care, umplut la maxim, ar fi putut să aibă 3.000 de baţi. Un bat sau o vadră era echivalent cu 22 litri (vezi la 1 Regi 7,23; vol. I, p. 167).


6 A făcut zece lighene și a pus cinci la dreapta și cinci, la stânga, ca să slujească la curățări: în ele se spălau feluritele părți ale arderilor de tot. Marea era pentru spălarea preoților.

Zece lighene. Compară cu 1 Regi 7,38.39. Cele zece temelii pe care stăteau lighenele sunt descrise detaliat în 1 Regi 7,27-37.


7 A mai făcut zece sfeșnice de aur, după porunca privitoare la ele, și le-a așezat în Templu, cinci, la dreapta și cinci la stânga.

Sfeşnice. Compară cu 1 Regi 7,49; Ieremia 52,19. În Templul lui Solomon erau zece sfeşnice. Probabil că cele zece erau pe lângă sfeşnicul original al cortului întâlnirii (Exod 25,11-39; 37,17-24). Nu se spune dacă erau sau nu lucrate după modelul acestuia.


8 A mai făcut zece mese și le-a așezat în Templu, cinci, la dreapta și cinci, la stânga. A mai făcut o sută de potire de aur.

Zece mese. Aceste zece mese erau probabil folosite pentru pâinile punerii înainte (cap. 4,19 şi 1 Cronici 28,16 vorbesc despre "mese" pentru punerea pâinii înainte), deşi 1 Regi 7,48 menţionează doar o masă în cortul întâlnirii (Exod 25,23.30; 37,10).

O sută de potire. [Lighene, KJV]. Aceste lighene sunt menţionate în 1 Regi 7,50, deşi numărul lor nu e dat acolo.


9 A mai făcut curtea preoților și curtea cea mare, cu porțile ei, ale căror aripi le-a acoperit cu aramă.

Curtea preoţilor. Evident, "curtea dinăuntru" (vezi la 1 Regi 6,36; 7,12) şi probabil "curtea de sus" din Ieremia 36,10.

Curtea cea mare. Compară cu 1 Regi 7,12. 2 Regi 21,5 şi 23,12 precizează că templul avea două curţi.

Cu aramă. În Orientul antic, uşile erau uneori acoperite cu bronz. Palatul lui Salmanasar de la Balauat avea două uşi mari îmbrăcate în plăci de bronz care se crede că erau înalte de 6,7 m şi late 1,8 m (cf. 1 Regi 6,32).


10 A așezat marea în partea dreaptă, la miazăzi-răsărit.

Partea dreaptă. Marea (v. 2) a fost aşezată în curte, în colţul de sud-est al templului. În ebraică, direcţiile sunt date ca şi cum omul priveşte spre est; astfel, partea dreaptă indică sudul. Compară cu 1 Regi 7,39. Vezi la Genesa 23,19; Exod 3,1.


11 Hiram a făcut cenușarele, lopețile și potirele. Astfel a isprăvit Hiram lucrarea pe care i-a dat-o împăratul Solomon s-o facă pentru Casa lui Dumnezeu:

Hiram a făcut. [Huram, KJV]. Versetele 11-18, care descriu obiectele de aramă, sunt paralele cu 1 Regi 7,40-47.

Cenuşarele. [Oalele, KJV, Niţ.]. Compară cu 1 Regi 7,40. Recipientele menţionate aici erau folosite la fierberea cărnii pentru jertfe (vezi 1 Samuel 2,13.14).


12 doi stâlpi, cu cele două capete și acoperișurile lor cu cununi, de pe vârful stâlpilor; cele două rețele pentru acoperirea celor două acoperișuri ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

Doi stâlpi. Compară cu cap. 3,15-17.

Capete. [Ornamentele în formă de măr, KJV; Sfere, trd. Niţ. ]. Sau "castroane" (1 Regi 7,41; KJV; "cununi", trd. Cornil.).

Coperişuri. Capete (vezi la cap. 3,15).


13 cele patru sute de rodii pentru cele două rețele, câte două șiruri de rodii pentru fiecare rețea, pentru acoperirea celor două acoperișuri cu cununi ale capetelor de pe vârful stâlpilor;

Reţele. [Împletituri, KJV; Horbotă, trd. G. Gal.]. Vezi la 1 Regi 7,41. "Împletituri" şi "reţele" sunt două forme ale aceluiaşi cuvânt ebraic. Rodii. Compară cu 1 Regi 7,42.


14 cele zece temelii și cele zece lighene de pe temelii;

Temelii. Erau zece temelii pentru cele zece lighene (1 Regi 7,43).


15 marea și cei doisprezece boi de sub ea;

Marea. Compară cu 2 Cronici 4,2; 1 Regi 7,23.24.

Doisprezece boi. Compară 2 Cronici 4,4; 1 Regi 7,25.


16 cenușarele, lopețile și furculițele. Toate aceste unelte, pe care le-a dat împăratul Solomon lui Huram-Abi să le facă pentru Casa Domnului, erau de aramă lustruită.

Cenuşarele [Oalele, KJV; trd. Niţ. ]. Compară cu Exod 27,3. Cuvântul tradus în KJV [şi trd. Niţ.] cu "oale" este tradus aici cu "cenuşare". Cenuşarele erau folosite pentru a strânge cenuşa. Furculiţele erau pentru manipularea cărnii pentru jertfe (vezi 1 Samuel 2,13.14).

Huram-Ali [Huram tatăl său, KJV]. Vezi la cap. 2,13.

Aramă lustruită. Bronz lustruit sau lucios.


17 Împăratul a pus să le toarne în câmpia Iordanului, într-un pământ cleios, între Sucot și Țereda.

Sucot. Un oraş la est de Iordan (Judecători 8,4.5), identificat de unii cu Tell Deir'alla, la 1,6 km nord de Iaboc şi la 11,2 km nord-est de Tell ed Dâmiyeh. Alţii îl identifică cu Tell el Ahsaş din acelaşi ţinut. Iacob a făcut o casă la Sucot cu colibe pentru turmele sale, la înapoierea lui din Mesopotamia (Genesa 33,17).

Ţereda. Amplasarea exactă a cetăţii acesteia nu este cunoscută.


18 Solomon a făcut toate aceste unelte în număr atât de mare, încât nu s-a putut cerceta greutatea aramei.

Greutatea aramei. Pasajul paralel din 1 Regi 7,47 zice: "Solomon a lăsat toate aceste unelte necântărite, căci erau foarte multe, şi greutatea aramei nu se putea socoti". Aşa că greutatea uneltelor de aramă nu a fost precizată.


19 Solomon a mai făcut toate celelalte unelte pentru Casa lui Dumnezeu: altarul de aur, mesele pe care se puneau pâinile pentru punerea înaintea Domnului;

Toate celelalte unelte. Versetele 19-22 enumeră obiectele de aur (vezi 1 Regi 7,48-50).

Mesele. Pasajul paralel din 1 Regi 7,48 zice "masa". De asemenea în 2 Cronici 13,11 şi 29,18 e menţionată numai o singură masă. Cortul întâlnirii avea numai o singură masă pentru pâinile punerii înainte (Exod 25,23.30; 37,10). Dar 2 Cronici 4,8 menţionează zece mese în Templu; vezi comentariul de acolo.


20 sfeșnicele și candelele lor de aur curat, care trebuiau aprinse, după poruncă, înaintea Locului Preasfânt,

Sfeşnicele. Vezi la v. 7

Trebuiau aprinse [Trebuiau să ardă, KJV]. Compară cu Exod 27,20.

COMENTARIILE LUI ELLEN G. WHITE

17.19.21 PK 36


21 florile, candelele și mucările de aur, de aur foarte curat;
22 cuțitele, potirele, ceștile și cățuile de aur curat; și aripile de aur pentru ușa dinăuntru a Casei de la intrarea Locului Preasfânt, și pentru ușa Casei de la intrarea Templului.