1 Az éneklőmesternek; az Úr szolgájáé, Dávidé.

2 A gonosznak hamissága felől így gondolkozom szívemben: nincs ő előtte isten-félelem;

3 Mert hízeleg néki önmagának, ha bűnét elkövetheti, ha gyűlölködhetik.

4 Szájának beszéde hiábavalóság és hamisság; megszünt bölcs lenni és jót cselekedni.

5 Hiábavalóságot gondol ágyában; nem a jó útra áll, és nem veti meg a rosszat.

6 Uram, az égig ér a te kegyelmességed; a te hűséged a felhőkig!

7 Igazságod, mint Isten hegyei; ítéleteid, mint a nagy mélységek; az embert és barmot te tartod meg, Uram!

8 Oh Isten, milyen drága a te kegyelmességed; az embernek fiai a te szárnyaidnak árnyékába menekülnek.

9 Dúslakodnak házadnak bőséges javaiban; megitatod őket gyönyörűségeid folyóvizéből.

10 Mert nálad van az életnek forrása; a te világosságod által látunk világosságot.

11 Terjeszd ki kegyelmességedet a te ismerőidre, és igazságodat az igaz szívűekre.

12 Ne támadjon engem a kevélynek lába, és ne üldözzön engem a gonosznak keze.

13 Hullnak már a gonosztevők; eltaszíttatnak és nem állhatnak fel!