1 Az éneklőmesternek a gittithre; Dávid zsoltára.

2 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön, a ki az egekre helyezted dicsőségedet.

3 A csecsemők és csecsszopók szájával erősítetted meg hatalmadat a te ellenségeid miatt, hogy a gyűlölködőt és bosszúállót elnémítsd.

4 Mikor látom egeidet, a te újjaidnak munkáját; a holdat és a csillagokat, a melyeket teremtettél:

5 Micsoda az ember - mondom - hogy megemlékezel róla? és az embernek fia, hogy gondod van reá?

6 Hiszen kevéssel tetted őt kisebbé az Istennél, és dicsőséggel és tisztességgel megkoronáztad őt!

7 Úrrá tetted őt kezeid munkáin, mindent lábai alá vetettél;

8 Juhokat és mindenféle barmot, és még a mezőnek vadait is;

9 Az ég madarait és a tenger halait, mindent, a mi a tenger ösvényein jár.

10 Mi Urunk Istenünk, mily felséges a te neved az egész földön!