1 Grádicsok éneke, Dávidtól. Örvendezek, mikor mondják nékem: Menjünk el az Úr házába!

2 Ott álltak a mi lábaink a te kapuidban, oh Jeruzsálem!

3 Jeruzsálem, te szépen épült, mint a jól egybeszerkesztett város!

4 A hová feljárnak a nemzetségek, az Úrnak nemzetségei, bizonyságul Izráelnek, az Úr nevének tiszteletére.

5 Mert ott ülnek az ítélőszékek, Dávid házának székei.

6 Könyörögjetek Jeruzsálem békességéért; legyenek boldogok a téged szeretők!

7 Békesség legyen a te várfalaid között, csendesség a te palotáidban.

8 Atyámfiaiért és barátaimért hadd mondhassam: béke veled!

9 Az Úrnak, a mi Istenünknek házáért hadd kivánhassak jót tenéked!