1 A Kóráh fiainak zsoltáréneke.

2 Nagy az Úr és igen dicséretes a mi Istenünknek városában, az ő szentséges hegyén.

3 Szépen emelkedik az egész föld öröme, a Sion hegye, a szélső észak felé, a nagy királynak városa.

4 Isten van az ő palotáiban, ismeretes ott, mint menedék.

5 Mert ímé, a királyok összegyűltek, de tovatüntek együttesen.

6 Meglátták ők, legott elcsodálkoztak; megijedtek, elriadtak.

7 Rémület fogta el ott őket, fájdalom, a milyen a szülőasszonyé;

8 A keleti széllel összezúzod Tarsis hajóit.

9 A miként hallottuk, akként láttuk a Seregek Urának városában, a mi Istenünk városában; örökre megerősítette azt az Isten! Szela.

10 A te kegyelmedről elmélkedünk oh Isten a te templomodnak belsejében.

11 A milyen a neved oh Isten, olyan a te dicséreted a föld határáig; igazsággal teljes a te jobbod.

12 Örül Sion hegye, ujjonganak Júda leányai a te ítéletedért.

13 Vegyétek körül a Siont, kerüljétek meg azt, számláljátok meg tornyait.

14 Jól nézzétek meg sánczait, járjátok be palotáit, hogy elmondhassátok a jövendő nemzedéknek:

15 Bizony ez az Isten a mi Istenünk mindörökké, ő vezet minket mindhalálig!