1 Aszáf zsoltára. Isten áll az Istennek gyülekezetében, ítél az istenek között.

2 Meddig ítéltek még hamisan, és emelitek a gonoszok személyét? Szela.

3 Ítéljetek a szegénynek és árvának; a nyomorultnak és elnyomottnak adjatok igazságot!

4 Mentsétek meg a szegényt és szűkölködőt; a gonoszok kezéből szabadítsátok ki.

5 Nem tudnak, nem értenek, setétségben járnak; a földnek minden fundamentoma inog.

6 Én mondottam: Istenek vagytok ti és a Felségesnek fiai ti mindnyájan:

7 Mindamellett meghaltok, mint a közember, és elhullotok, mint akármely főember.

8 Kelj fel, oh Isten, ítéld meg a földet, mert néked jutnak örökségül minden népek.