1 Dicsérjétek az Urat! Dicsérjétek az Úrnak nevét, dicsérjétek szolgái az Úrnak!

2 A kik álltok az Úrnak házában, Istenünk házának pitvaraiban.

3 Dicsérjétek az Urat, mert jó az Úr; zengjétek nevét, mert gyönyörűséges!

4 Mert kiválasztá magának az Úr Jákóbot, Izráelt a saját örökségéül.

5 Én bizony tudom, hogy nagy az Úr, és a mi Urunk minden istennél különb.

6 Mind megteszi az Úr, a mit akar: az egekben és a földön, a vizekben és minden mélységben.

7 Felemeli a felhőket a földnek széléről; villámlást készít, hogy eső legyen, s szelet hoz elő tárházaiból.

8 A ki megverte Égyiptom elsőszülötteit, az emberétől a baroméig.

9 Jeleket és csodákat küldött rád, oh Égyiptom, Faraóra és összes szolgáira.

10 A ki megvert sok népet, és megölt erős királyokat:

11 Szíhont, az Emoreusok királyát, meg Ógot, a Básán királyát, és Kanaánnak minden királyát.

12 És odaadta földüket örökségül; örökségül saját népének, Izráelnek.

13 Uram! Örökkévaló a te neved; nemzedékről nemzedékre emlegetnek téged.

14 Mert birája az Úr az ő népének, és könyörületes az ő szolgái iránt.

15 A pogányok bálványai ezüst és arany, emberi kezek alkotásai.

16 Szájok van, de nem beszélnek, szemeik vannak, de nem látnak;

17 Füleik vannak, de nem hallanak, és lehellet sincsen szájokban!

18 Hasonlók lesznek hozzájuk alkotóik is, és mindazok, a kik bíznak bennök.

19 Izráel háznépe: áldjátok az Urat! Áronnak háznépe: áldjátok az Urat!

20 Lévinek háznépe: áldjátok az Urat! Kik félik az Urat: áldjátok az Urat!

21 Áldott az Úr a Sionon, a ki Jeruzsálemben lakozik! Dicsérjétek az Urat!