1 Az éneklőmesternek; Dávid zsoltára.

2 Hallgasson meg téged az Úr a szükség idején; oltalmazzon meg téged a Jákób Istenének neve.

3 Küldjön néked segítséget a szent helyről; és a Sionból támogasson téged.

4 Emlékezzék meg minden ételáldozatodról, és égőáldozataidat találja kövéreknek. Szela.

5 Cselekedjék veled szíved szerint, és teljesítse minden szándékodat.

6 Hogy örvendhessünk a te szabadulásodban, és a mi Istenünk nevében zászlót lobogtassunk: teljesítse az Úr minden kérésedet!

7 Most tudom, hogy az Úr megsegíti felkentjét; meghallgatja őt szent egeiből jobbjának segítő erejével.

8 Ezek szekerekben, amazok lovakban bíznak; mi pedig az Úrnak, a mi Istenünknek nevéről emlékezünk meg.

9 Azok meghanyatlanak és elesnek; mi pedig felkelünk és megállunk.

10 Uram, segítsd meg a királyt! Hallgasson meg minket, mikor kiáltunk hozzá.