1 Dicsérjétek az Urat. Dicsérjétek az Úrnak szolgái! dicsérjétek az Úrnak nevét,

2 Áldott legyen az Úr neve mostantól fogva és örökké!

3 Napkelettől fogva napnyugotig dicsértessék az Úr neve!

4 Felmagasztaltatott az Úr minden pogány nép felett; dicsősége túl van az egeken.

5 Kicsoda hasonló az Úrhoz, a mi Istenünkhöz, a ki a magasságban lakozik?

6 A ki magát megalázva, tekint szét mennyen és földön;

7 A ki felemeli az alacsonyt a porból, és a szűkölködőt kivonszsza a sárból,

8 Hogy odaültesse őket a főemberek közé, az ő népének főemberei közé;

9 A ki beülteti a meddőt a házba, mint magzatoknak anyját, nagy örömre. Dicsérjétek az Urat!