1 Grádicsok éneke. Mikor visszahozta az Úr Sionnak foglyait, olyanok voltunk, mint az álmodók.

2 Akkor megtelt a szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vígadozással. Akkor így szóltak a pogányok: Hatalmasan cselekedett ezekkel az Úr!

3 Hatalmasan cselekedett velünk az Úr, azért örvendezünk.

4 Hozd vissza, Uram, a mi foglyainkat, mint patakokat a déli földön!

5 A kik könyhullatással vetnek, vígadozással aratnak majd.

6 A ki vetőmagját sírva emelve megy tova, vígadozással jő elő, kévéit emelve.