1 Grádicsok éneke. Sokat szorongattak engem ifjúságom óta! mondja most Izráel.

2 Sokat szorongattak engem ifjúságom óta, még sem bírtak velem.

3 Szántók szántottak hátamon, hosszúra nyujtották barázdáikat.

4 Igaz az Úr! Elszaggatja a gonoszok kötelét.

5 Megszégyenülnek és hátraszorulnak mindazok, a kik gyűlölik a Siont.

6 Olyanok lesznek, mint a háztetőn a fű, a mely kiszárad, mielőtt letépnék.

7 A melyet sem arató nem szed markába, sem kévekötő az ölébe.

8 Az átutazók se mondják: Az Úr áldása rátok! Áldunk benneteket az Úrnak nevében!