1 Az Úr uralkodik, örüljön a föld; örvendezzenek a temérdek szigetek.

2 Felhő és homályosság van körülte; igazság és jogosság az ő székének erőssége.

3 Tűz jár előtte, és köröskörül elégeti az ő szorongatóit.

4 Megvilágosítják az ő villámai a világot; látja és megretteg a föld.

5 A hegyek, mint a viasz megolvadnak az Úr előtt, az egész földnek Ura előtt.

6 Az egek hirdetik az ő igazságát, és minden nép látja az ő dicsőségét.

7 Megszégyenülnek mind a faragott képek szolgái, a kik bálványokkal dicsekednek; meghajolnak előtte mind az istenek.

8 Hallotta és örvendeze Sion, és örülének Júdának leányai a te ítéleteidnek Uram!

9 Mert te felséges vagy Uram az egész földön, és igen felmagasztaltattál minden isten felett!

10 A kik szeretitek az Urat, gyűlöljétek a gonoszt! Megőrzi ő az ő kegyeltjeinek lelkét; a gonoszok kezéből megszabadítja őket.

11 Világosság támad fel az igazra, és az egyenesszívűekre öröm.

12 Örüljetek igazak az Úrban, és tiszteljétek az ő szentséges emlékezetét!