1 Dícsérjétek az Urat. Dicsérem az Urat teljes szívből: az igazak környezetében és a gyülekezetben.

2 Nagyok az Úrnak cselekedetei; kivánatosak mindazoknak, a kik gyönyörködnek azokban.

3 Dicsőség és méltóság az ő cselekedete, és igazsága megmarad mindvégig.

4 Emlékezetet szerzett az ő csudálatos dolgainak; kegyelmes és irgalmas az Úr.

5 Eledelt ad az őt félőknek; megemlékezik az ő szövetségéről örökké.

6 Cselekedeteinek erejét tudtul adta az ő népének, nékik adván a pogányok örökségét.

7 Kezeinek cselekedetei hűség és igazság; minden ő végzése tökéletes.

8 Megingathatlanok örökké és mindvégig; hívségből és egyenességből származottak.

9 Váltságot küldött az ő népének, elrendelte szövetségét örökre; szent és rettenetes az ő neve.

10 A bölcseség kezdete az Úrnak félelme; jó belátása van mindenkinek, a ki ezt gyakorolja; annak dicsérete megmarad mindvégig.