1 Örvendezzetek ti igazak, az Úrban; a hívekhez illik a dícséret.

2 Dicsérjétek az Urat cziterával; tízhúrú hárfával zengjetek néki.

3 Énekeljetek néki új éneket, lantoljatok lelkesen, harsogón.

4 Mert az Úr szava igaz, és minden cselekedete hűséges.

5 Szereti az igazságot és törvényt; az Úr kegyelmével telve a föld.

6 Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.

7 Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.

8 Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.

9 Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

10 Az Úr elforgatja a nemzetek tanácsát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11 Az Úr tanácsa megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről-nemzedékre.

12 Boldog nép az, a melynek Istene az Úr, az a nép, a melyet örökségül választott magának.

13 Az égből letekint az Úr, látja az emberek minden fiát.

14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15 Ő alkotta mindnyájok szivét, és jól tudja minden tettöket.

16 Nem szabadul meg a király nagy sereggel; a hős sem menekül meg nagy erejével;

17 Megcsal a ló a szabadításban, nagy erejével sem ment meg.

18 Ámde az Úr szemmel tartja az őt félőket, az ő kegyelmében bízókat,

19 Hogy kimentse lelköket a halálból, és az éhségben is eltartsa őket.

20 Lelkünk az Urat várja, segítségünk és paizsunk ő.

21 Csak ő benne vigad a mi szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!

22 Legyen, Uram, a te kegyelmed rajtunk, a miképen bíztunk te benned.