1 Dicsérjétek az Urat mind, ti pogányok; magasztalják őt mind a népek!

2 Mert nagy az ő kegyelmessége mi hozzánk, és az Úrnak igazsága megmarad örökké. Dicsérjétek az Urat!