1 Dicsérjétek az URat! Dicsérjétek, ÚRnak szolgái! Dicsérjétek az ÚR nevét!

2 Áldott legyen az ÚR neve mostantól fogva mindörökké!

3 Napkeltétől napnyugtáig dicsőítsétek az ÚR nevét!

4 Felséges az ÚR minden nép fölött, dicsősége túlhat az egeken.

5 Kicsoda hasonló az ÚRhoz, a mi Istenünkhöz, aki a magasságban lakozik?

6 Aki magát megalázva tekint szét mennyen és földön,

7 aki fölemeli a szegényt a porból, és a szűkölködőt kivonja a sárból,

8 hogy a főemberek közé ültesse őket, népe főemberei közé,

9 aki beülteti a meddőt a házba mint magzatok boldog anyját. Dicsérjétek az URat!