1 Örvendezzetek az ÚRban, ti igazak, a hívekhez illik a dicséret.

2 Dicsérjétek az URat, citerával, tízhúrú hárfával zengjetek neki!

3 Énekeljetek neki új éneket, pengessetek lantot lelkesen ujjongva.

4 Mert az ÚR szava igaz, és minden cselekedete hűséges.

5 Szereti az igazságot és a törvényt, az ÚR kegyelmével tele van a föld.

6 Az ÚR szavára lettek az egek és szájának leheletére minden seregük.

7 Összegyűjti a tenger vizét, mint egy tömlőbe, tárházakba rakja a mélység vizét.

8 Féljen az ÚRtól az egész föld, rettegjen tőle a földkerekség minden lakója!

9 Mert szólt, és meglett az, parancsolt és előállott.

10 Az ÚR elfordítja a nemzetek szándékát, meghiúsítja a népek gondolatait.

11 Az ÚR szándéka megáll mindörökké, szívének gondolatai nemzedékről nemzedékre.

12 Boldog nép az, amelynek az ÚR az Istene, az a nép, amelyet örökségül választott magának.

13 Letekint az ÚR az égből, lát minden embert.

14 Székhelyéről lenéz a föld minden lakosára.

15 Ő formálta mindnyájuk szívét, és jól ismeri minden tettüket.

16 Nem szabadul meg a király a nagy sereg által, a hős sem menekül meg nagy erejével.

17 Csalódik, aki lovaktól vár szabadítást, nem mentenek meg azok nagy erejükkel.

18 Ámde az ÚR szemmel tartja az őt félőket, a kegyelmében bízókat.

19 Kimenti lelküket a halálból, és az éhínségben is eltartja őket.

20 Lelkünk az URat várja, segítségünk és pajzsunk ő.

21 Csak őbenne vigad a szívünk, csak az ő szent nevében bízunk!

22 URam, legyen rajtunk a te kegyelmed, hiszen benned bízunk.