1 Beniamin a născut pe Bela, întâiul lui născut, pe Așbel, al doilea, Ahrah, al treilea,

Beniamin. Raportul se reîntoarce acum la genealogia lui Beniamin, lista prezentă deosebinduse de cea dată în cap. 7,6-12. Compară cu Genesa 46,21.22 ; Numeri 26,38-41. Probabil că "fiu" este folosit aici în sensul general de "descendent" (vezi la 1 Cronici 2,7).


2 Noha, al patrulea, și Rafa, al cincilea.
3 Fiii lui Bela au fost: Adar, Ghera, Abihud,
4 Abișua, Naaman, Ahoah,
5 Ghera, Șefufan și Huram.
6 Iată fiii lui Ehud, care erau capi de familie între locuitorii din Gheba și care i-au strămutat la Manahat:

Ehud. Ehud s-ar putea să fi fost judecătorul cu numele acesta, deoarece este numit fiul lui Ghera, iar Ehud de aici avea şi el un Ghera în genealogia lui (Judecători 3,15; cf. 1 Cronici 8,5). I-au strămutat. Literal, "i-au dus în exil". Detaliile incidentului nu sunt clare.


7 Naaman, Ahia și Ghera. Ghera, care i-a strămutat, a născut pe Uza și pe Ahihud.

I-a strămutat. Literal, "i-a dus în exil". Ca şi în v. 6, detaliile nu sunt clare.


8 Șaharaim a avut copii în țara Moabului, după ce a îndepărtat pe nevestele sale: Hușim și Baara.

A îndepărtat. Înţelesul probabil este că Şaharaim le-a alungat pe soţiile sale Huşim şi Baara.


9 Cu nevasta sa Hodeș a avut pe: Iobab, Țibia, Meșa, Malcam,
10 Ieuț, Șochia și Mirma. Aceștia sunt fiii săi, capii de familie.
11 Cu Hușim a avut pe: Abitub și Elpaal.
12 Fiii lui Elpaal: Eber, Mișeam și Șemer, care a zidit Ono, Lod și satele lui.

Ono, Lod. Numele acestea apar din nou alăturate în Ezra 2,33 şi Neemia 7,37. Lod este Lida din Fapte 9,32.


13 Beria și Șema, care erau capi de familie între locuitorii Aialonului, au pus pe fugă pe locuitorii din Gat.
14 Ahio, Șașac, Ieremot,
15 Zebadia, Arad, Eder,
16 Micael, Ișfa și Ioha erau fiii lui Beria. –
17 Zebadia, Meșulam, Hizchi, Eber,
18 Ișmerai, Izlia și Iobab erau fiii lui Elpaal. –
19 Iachim, Zicri, Zabdi,
20 Elienai, Țiltai, Eliel,
21 Adaia, Beraia și Șimrat erau fiii lui Șimei.
22 Ișpan, Eber, Eliel,
23 Abdon, Zicri, Hanan,
24 Hanania, Elam, Antotia,
25 Ifdeia și Penuel erau fiii lui Șașac. –
26 Șamșerai, Șeharia, Atalia,
27 Iaareșia, Elia și Zicri erau fiii lui Ieroham. –
28 Aceștia sunt capi de familie, capi după neamurile lor. Ei locuiau la Ierusalim.

Capi de familie. [Capi ai taţilor, KJV]. Adică căpeteniile principalelor grupuri de familii sau neamuri.

Locuiau la Ierusalim. Ierusalimul a fost locuit de descendenţi ai lui Beniamin şi de descendenţi ai lui Iuda (vezi 1 Cronici 9,3; Neemia 11,4). Cele cinci grupuri de beniamiţi menţionate în 1 Cronici 8,14-28 locuiau în Ierusalim, spre deosebire de grupurile anterioare, care locuiau împrăştiate în jurul Ierusalimului, până în Lida, la 38 km nord de Ierusalim, şi în Moab (8,12.8).


29 Tatăl lui Gabaon locuia la Gabaon, și numele nevestei lui era Maaca.

Tatăl lui Gabaon. Identificat ca Ieiel (cap. 9,35). Capitolul 8,29-40 prezintă lista familiilor lui Gabaon şi casa regală a lui Saul.


30 Abdon era fiul său întâi născut, apoi Țur, Chis, Baal, Nadab,

Chis. Numele lui Ner nu apare aici (vezi cap. 9,36). Acest Chis nu este tatăl lui Saul, ci se presupune că este un unchi mai îndepărtat de-al lui (vezi v. 33; cap. 9,36.39; vezi la 1 Samuel 14,50).


31 Ghedor, Ahio și Zecher.

Zecher. [Zacher, KJV]. Sau Zaharia (cap. 9,37). Zecher vine din ebr. zakar, care înseamnă "a-şi aminti". Zecher [Zacher, KJV] înseamnă "amintire" sau "memorial", în timp ce forma "Zaharia" poate să însemne fie "Domnul Şi-a adus aminte", fie "Domnul Îşi va aduce aminte".


32 Miclot a născut pe Șimea. Și ei locuiau tot la Ierusalim lângă frații lor, împreună cu frații lor. –

Cu fraţii lor. Adică împreună cu celelalte familii beniamite care se aşezaseră la Ierusalim (v. 14-28). Iniţial, atribuit seminţiei lui Beniamin, Ierusalimul a fost mai târziu cuprins în teritoriul atribuit seminţiei lui Iuda.


33 Ner a născut pe Chis; Chis a născut pe Saul; Saul a născut pe Ionatan, pe Malchi-Șua, pe Abinadab și pe Eșbaal.

Chis. Astfel Chis, fiul lui Ner, era probabil un strănepot al lui Ieiel (cap 9,35.36.39 ) sau Abiel (1 Samuel 14,51). Chis este numit fiul lui Abiel (1 Samuel 9,1) în sensul mai larg al cuvântului (vezi la 1 Cronici 2,7).

Saul. Saul locuia la Ghibea şi nu la Gabaon (1 Samuel 10,26; 11,4; 15,34; 2 Samuel 21,6).

Eşbaal. Folosirea numelui "Baal" în Eşbaal şi în Merib-Baal, fiul lui Ionatan (v. 34), nu arată neapărat că Saul era devotat cultului lui Baal. Evrei. ba'al înseamnă doar "stăpân", "soţ", "domn". Totuşi, după ce cuvântul acesta a ajuns să fie definitiv legat de zeul Baal, el nu mai apare ca fiind folosit de evrei, care erau credincioşi lui Iehova în numirea copiilor lor. Schimbarea din Eşbaal (literal, "om al lui Baal") în Işboşet (literal, "om al ocării") şi probabil din Merib-Baal (1 Cronici 9,40 ) în Mefiboşet (vezi la 2 Samuel 2,8 ; vezi de asemenea 2 Samuel 4,4; 9,6) a fost probabil o înlocuire deliberată pentru a elimina implicaţia idolatriei. Poporul evreu era înclinat spre astfel de adaptări de nume ca mijloc de exprimare a sentimentelor lor.


34 Fiul lui Ionatan: Merib-Baal. Merib-Baal a născut pe Mica.
35 Fiii lui Mica: Piton, Melec, Taerea și Ahaz.
36 Ahaz a născut pe Iehoada; Iehoada a născut pe Alemet, Azmavet și Zimri; Zimri a născut pe Moța;
37 Moța a născut pe Binea. Fiul acestuia a fost Rafa; Eleasa a fost fiul acestuia; Ațel a fost fiul acestuia;
38 Ațel a avut șase fii, ale căror nume iată-le: Azricam, Bocru, Ismael, Șearia, Obadia și Hanan. Toți aceștia erau fiii lui Ațel. –
39 Fiii fratelui său Eșec: Ulam, întâiul lui născut, Ieus, al doilea, și Elifelet, al treilea.
40 Fiii lui Ulam au fost oameni viteji care trăgeau cu arcul, și au avut mulți fii și nepoți, o sută cincizeci. Toți aceștia sunt fiii lui Beniamin.

Fiii lui Ulam. Judecând după numărul de generaţii de la Ionatan, este posibil ca cei 150 de fii şi nepoţi ai lui Ulam să fi trăit în perioada întoarcerii din exil.