1 Benjámin nemzette elsőszülöttjeként Belát, másodikként Asbélt, harmadikként Ahrahot,

2 negyedikként Nóhát, ötödikként pedig Ráfát.

3 Bela fiai voltak: Addár, Gérá és Abíhúd,

4 Abísúa, Naamán és Ahóah,

5 Gérá, Sefúfán és Húrám.

6 Ezek voltak Éhúd fiai, Geba lakóinak a családfői, de áttelepítették őket Mánahatba:

7 Naamán, Ahijjá és Gérá, aki áttelepítette őket, és ő nemzette Uzzát meg Ahíhúdot.

8 Saharajim Móáb mezején nemzett fiakat, miután elbocsátotta feleségeit, Húsímot és Baarát;

9 Hódesnek, a feleségének nemzette Jóbábot, Cibját, Mésát és Malkámot,

10 Jeúcot, Szokját és Mirmát. Ezek a fiai családfők voltak.

11 Húsímnak nemzette Abítúbot és Elpaalt.

12 Elpaal fiai voltak: Éber, Misám és Semed, aki Ónót, Lódot és falvait építette,

13 Beríá és Sema, Ajjálón lakóinak a családfői kergették el Gát lakosait.

14 Ahjó, Sásák és Jerémót,

15 Zebadjá, Arád és Éder,

16 Míkáél, Jispá és Jóhá voltak Beríá fiai.

17 Zebadjá, Mesullám, Hizkí és Héber,

18 Jismeraj, Jizlíá és Jóbáb voltak Elpaal fiai.

19 Jákím, Zikrí és Zabdí,

20 Elíénaj, Cilletaj és Elíél,

21 Adájá, Berájá és Simrát voltak Simí fiai.

22 Jispán, Éber és Elíél,

23 Abdón, Zikrí és Hánán,

24 Hananjá, Élám és Antótijjá,

25 Jifdejá és Penúél voltak Sásák fiai.

26 Samseraj, Seharjá és Ataljá,

27 Jaaresjá, Élijjá és Zikrí voltak Jeróhám fiai.

28 Ezek a családfők nemzetségük főemberei voltak, Jeruzsálemben laktak.

29 Gibeónban lakott Jeíél, Gibeón atyja; feleségének Maaká volt a neve.

30 Elsőszülött fia Abdón volt, azután Cúr, Kís, Baal és Nádáb,

31 Gedór, Ahjó és Zeker.

32 Miklót nemzette Simát. Rokonságukkal együtt ezek is Jeruzsálemben laktak, testvéreikkel átellenben.

33 Nér nemzette Kíst, Kís nemzette Sault, Saul nemzette Jónátánt, Malkísúát, Abínádábot és Esbaalt.

34 Jónátán fia Meríbbaal volt, és Meríbbaal nemzette Míkát.

35 Míká fiai Pítón, Melek, Taréa és Áház voltak.

36 Áház nemzette Jóaddát, Jóaddá nemzette Álemetet, Azmávetet és Zimrít, Zimrí nemzette Mócát,

37 Mócá nemzette Binát. Ennek a fia volt Refájá, ennek a fia Elászá, és ennek a fia Ácél.

38 Ácélnak hat fia volt, név szerint ezek: Azríkám, Bókerú, Jismáél, Searjá, Óbadjá és Hánán; mindezek Ácél fiai voltak.

39 Testvérének, Éseknek a fiai voltak: Úlám az elsőszülött, Jeús a második, és Elífelet a harmadik.

40 Úlám fiai kiváló vitézek és íjászok voltak. Gyermekeik és unokáik megsokasodva százötvenen voltak. Mindezek Benjámin fiai voltak.