1 Iată cetele fiilor lui Aaron. Fiii lui Aaron: Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar.

Cetele. Capitolul 24 descrie organizarea preoţilor în 24 de cete (v. 1-19) şi recapitulează (v. 20-31) grupele levitice descrise în cap. 23. Nadab. Fiii lui Aaron sunt enumeraţi în aceeaşi ordine în 1 Cronici 6,3 şi Exod 6,23.


2 Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii; și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți.

Nadab şi Abihu au murit. Ei au pierit din cauză că au adus "foc străin" înaintea Domnului (Levitic 10,1.2; Numeri 3,4).


3 David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau s-o facă; Țadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar, și Ahimelec, din urmașii lui Itamar.

David a împărţit. David a distribuit slujbele cu ajutorul a doi reprezentanţi ai descendenţilor lui Eleazar şi Itamar.

Ahimelec. Deşi aici este indicat împreună cu Ţadoc, el nu e numit "preotul", ci numai "fiul lui Abiatar" (v. 6). Abiatar fusese multă vreme preotul şi sfetnicul lui David şi fusese asociat cu Ţadoc în timpul domniei lui David (cap. 15,11). Abiatar fusese implicat de curând în rebeliunea lui Adonia (1 Regi 1,7.18.19; vezi la 2 Samuel 8,17).


4 Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fiii lui Itamar, și i-au împărțit așa că fiii lui Eleazar aveau șaisprezece căpetenii de case părintești, și fiii lui Itamar, opt căpetenii de case părintești.

Mai multe căpetenii. Principiul de împărţire a ţinut cont de căpeteniile diferitelor familii şi nu de membrii individuali ai familiilor.


5 I-au împărțit prin sorți, între unii și alții, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiii lui Eleazar și din fiii lui Itamar.

Între unii şi alţii. Literal, "aceştia şi aceştia." Scopul era de a hotărî ordinea (v. 19) în care preoţii aveau să servească în Casa Domnului (vezi Luca 1,5.8.9).

Căpeteniile. [Şefii, KJV]. Cele două feluri de căpetenii amintite aici indicau funcţionari religioşi cu rangul cel mai înalt, preoţi principali. S-ar putea ca termenii să fie sinonimi sau ca ultimul să indice pe marii preoţi. Ambele case au dat conducători religioşi de prim rang. Acum sarcinile au fost hotărâte prin sorţ, pentru ca să nu se manifeste vreo preferinţă faţă de nici una dintre părţi.


6 Șemaia, fiul lui Netaneel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Țadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar.

I-a scris. Lista apare în v. 7-18. Se pare că nu există nici un mijloc de a determina cărei linii îi aparţineau cele două neamuri, fie lui Eleazar, fie lui Itamar.


7 Cel dintâi sorț a ieșit pentru Iehoiarib; al doilea, pentru Iedaia;
8 al treilea, pentru Harim; al patrulea, pentru Seorim;
9 al cincilea, pentru Malchia; al șaselea, pentru Miiamin;
10 al șaptelea, pentru Hacoț; al optulea, pentru Abia;
11 al nouălea, pentru Iosua; al zecelea, pentru Șecania;
12 al unsprezecelea, pentru Eliașib; al doisprezecelea, pentru Iachim;
13 al treisprezecelea, pentru Hupa; al paisprezecelea, pentru Ieșebeab;
14 al cincisprezecelea, pentru Bilga; al șaisprezecelea, pentru Imer;
15 al șaptesprezecelea, pentru Hezir; al optsprezecelea, pentru Hapițeț;
16 al nouăsprezecelea, pentru Petahia; al douăzecilea, pentru Ezechiel;
17 al douăzeci și unulea, pentru Iachin; al douăzeci și doilea, pentru Gamul;
18 al douăzeci și treilea, pentru Delaia; al douăzeci și patrulea, pentru Maazia.
19 Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba, ca să intre în Casa Domnului, după rânduiala pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel.

Şirul. Adică succesiunea numerică stabilită pentru serviciile lor ca slujitori în Casa Domnului.

De Aaron. Adică conform ordinii specifice, stabilite de Aaron. Fiecare din cele 24 de cete venea la rând, prin rotaţie, pentru îndeplinirea slujbelor în Casa Domnului.


20 Iată căpeteniile celorlalți leviți. – Din fiii lui Amram: Șubael; din fiii lui Șubael: Iehdia;

Celorlalţi leviţi. Versetele 30-31 prezintă o a doua listă a cetelor levitice (vezi cap. 23,7-23). Obiectivul acesteia ar putea să fie acela de a-i indica pe capii de familii într-o altă perioadă. Lista începe cu chedariţii, dar îi omite pe gherşoniţi (vezi cap. 23,7-11).


21 din Rehabia, din fiii lui Rehabia: căpetenia Ișia.

Rehabia. Cu privire la descendenţa lui, vezi la cap. 23,17.


22 Din ițehariți: Șelomot; din fiii lui Șelomot: Iahat.

Şelomot. Sau "Şelomit" (cap. 23,18).


23 Fiii lui Hebron: Ieria; Amaria, al doilea; Iahaziel, al treilea; Iecameam, al patrulea.

Hebron. Cuvintele "Hebron" şi "întâiul" (vezi trd. KJV şi Niţ) nu se regăsesc în ebraica acestui text, ci este evident au fost introduse de traducători care au avut în vedere cap. 23,19.


24 Fiul lui Uziel: Mica; din fiii lui Mica: Șamir;

Mica. Acelaşi din cap. 23,20. Şi în ebraică numele apar scrise la fel în ambele cazuri.


25 fratele lui Mica: Ișia; din fiii lui Ișia: Zaharia. –

Işia. Acelaşi din cap. 23,20. Şi în ebraică numele apar scrise la fel în ambele cazuri.


26 Fiii lui Merari: Mahli și Muși, și fiii fiului său Iaazia.

Fiului. [Beno, KJV, Trd Niţ]. Literal, "fiul său". Unii consideră că această expresie [Beno] ar trebui să fie unită cu ceea ce urmează în v. 27 şi ar trebui să sune astfel: "Fiii lui Iaazia, fiul său." Adică fiii lui Merari, care aparţin lui Iaazia, fiul său, au fost Şoham, Zacur şi Ibri. Alţii consideră că "Beno" este o variantă a lui "Bani" (cap. 6,46).


27 Fiii lui Merari, ai fiului său Iaazia: Șoham, Zacur și Ibri.
28 Din Mahli: Eleazar, care n-a avut fii;

Eleazar. Vezi cap. 23,22.


29 din Chis, fiii lui Chis: Ierahmeel.
30 Fiii lui Muși: Mahli, Eder și Ierimot. Aceștia sunt fiii lui Levi, după casele lor părintești.
31 Și ei, ca și frații lor, fiii lui Aaron, au tras la sorți înaintea împăratului David, înaintea lui Țadoc și Ahimelec, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților, și anume fiecare cap de casă întocmai ca cel mai mic din frații săi.

Ca şi. Ebr. le'ummah, "corespunzând cu." Sensul este că ei au tras la sorţi, ca şi fraţii lor, preoţii. Casele levitice enumerate au tras la sorţi în condiţii egale cu familiile mai vechi, care nu aveau un avantaj faţă de ei. Atât ramurile tinere, cât şi cele mai vârstnice au fost tratate la fel.