1 Fenyegető jövendölés. Habakuk próféta látomása.

2 Meddig kell még kiáltanom, Ur am, miért nem hallgatsz meg? Kiáltok hozzád az erőszak miatt, de nem segítesz!

3 Miért kell látnom a romlottságot és néznem a nyomorúságot? Erőszak és önkény van szemem előtt. Folyik a per, és viszály támad.

4 Azért nem érvényesül a törvény, nem hoznak soha igaz ítéletet, mert a bűnös kijátssza az igazat: ezért hoznak igazságtalan ítéletet.

5 Nézzétek a népeket és lássátok, ámulva csodálkozzatok, mert olyan dolgot viszek véghez napjaitokban, amit nem is hinnétek, ha elbeszélnék!

6 Mert most útnak indítom a káldeusokat, ezt a kegyetlen és szilaj népet. Bejárja a széles földet, birtokba veszi mások hajlékait.

7 Rettenetes, félelmetes ez a nép, önmaga szabja meg törvényét és méltóságát.

8 Lovai gyorsabbak a párducoknál, és vadabbak a pusztai farkasoknál, vágtatnak lovasai. Noha messziről jönnek lovasai, repülnek, mint a zsákmányra lecsapó sasok.

9 Erőszakos szándékkal érkeznek mindnyájan, arcuk csak előre néz, annyi foglyot ejtenek, mint a föveny.

10 Csúfot űz a királyokból, kineveti a hatalmasokat. Nevet az erődítményeken, sáncot emel a földből, és elfoglalja őket.

11 Azután mást gondol, és továbbmegy. Vétkes ő, mert a saját erejét isteníti.

12 Ur am, ősidőktől fogva te vagy az én szent Istenem! Nem fogunk meghalni! Ur am, te az ítélet eszközévé tetted őt! Kősziklám, te arra szántad, hogy büntessen!

13 Szemed tiszta, nem nézheti a rosszat, nem tudod elnézni az elnyomást. Miért nézed hát el a hűtlenséget, miért hallgatsz, amikor a bűnös tönkreteszi a nála igazabbat?

14 Olyanná tetted az embert, mint a tenger halait, mint a férget, amelynek nincsen gazdája.

15 Mindenkit kifog horoggal, hálójába terel, és kerítőhálójába gyűjt; azután örül és vigad.

16 Ezért áldoz hálójának, és tömjénez kerítőhálójának, mert velük szerez gazdag jövedelmet és bőséges élelmet.

17 Hát örökké kivetheti hálóját, és gyilkolhatja a népeket kíméletlenül?!