1 Dávid imádsága. Figyelj rám, és hallgass meg, Ur am, mert nyomorult és szegény vagyok!

2 Tartsd meg életemet, mert én a te híved vagyok! Istenem, szabadítsd meg szolgádat, aki benned bízik!

3 Légy kegyelmes, Uram, mert hozzád kiáltok mindennap.

4 Örvendeztesd meg szolgád lelkét, mert utánad vágyódik a lelkem, ó, Uram!

5 Mert te jó vagy, Uram, és megbocsátasz, nagyon szereted mindazokat, akik hozzád kiáltanak.

6 Hallgass, Ur am, imádságomra, és figyelj könyörgő szavamra!

7 A nyomorúság idején hozzád kiáltok, mert te meghallgatsz engem.

8 Nincs hozzád hasonló, Uram, a z istenek között, műveidhez fogható nincsen.

9 Eljön minden nép, amelyet alkottál, leborulnak előtted, Uram, és tiszteletet adnak nevednek.

10 Nagy vagy te, csodákat teszel, te vagy Isten egyedül!

11 Taníts engem utaidra, Ur am, hogy igazságod szerint járjak, és teljes szívvel féljem nevedet.

12 Magasztallak, Uram, Istenem, teljes szívből, és tisztelem nevedet örökké.

13 Hiszen annyira szeretsz engem, hogy a sír mélyéből is kimentettél.

14 Istenem! Kevélyek támadtak rám, erőszakosok hada tört életemre, de nem számolnak veled!

15 Pedig te, Uram, irgalmas és kegyelmes Isten vagy, hosszú a türelmed, nagy a szereteted és hűséged.

16 Fordulj hozzám, légy kegyelmes! Adj erőt szolgádnak, segítsd meg szolgálóleányod fiát!

17 Mutasd meg rajtam jóságod jelét, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, mert te, Ur am, megsegítesz és megvigasztalsz engem.