1 A karmesternek: Dávid zsoltára,

2 abból az időből, mikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Betsabéhoz.

3 Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal!

4 Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem!

5 Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van.

6 Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted.

7 Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.

8 Te pedig a szívben levő igazságot kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem.

9 Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek, moss meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó.

10 Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak tagjaim, amelyeket összetörtél.

11 Rejtsd el orcádat vétkeim elől, töröld el minden bűnömet!

12 Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

13 Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem!

14 Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen,

15 hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és a vétkesek megtérjenek hozzád.

16 Ments meg, mert vért ontottam, ó, Isten, szabadító Istenem! És igazságodat ujjongva hirdeti nyelvem.

17 Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.

18 Hiszen a véresáldozatot nem kedveled, és ha égőáldozatot adnék is, nem vennéd szívesen.

19 Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem!

20 Tégy jót a Sionnal kegyelmesen, építsd fel Jeruzsálem kőfalait!

21 Akkor majd kedveled a helyesen bemutatott áldozatokat, az égőáldozatot és a teljesen elégő áldozatot. Akkor majd áldozhatnak oltárodon bikákat.