1 A karmesternek: Dávid zsoltáréneke.

2 Téged illet a dicséret, ó, Isten, a Sionon! Neked teljesítik a fogadalmakat.

3 Te hallgatod meg az imádságot, hozzád fordul minden ember.

4 Erőt vettek rajtunk a bűnök, de te megbocsátod vétkeinket.

5 Boldog, akit kiválasztasz, és közeledbe engedsz, hogy udvaraidban lakozzék. Hadd teljünk be házad javaival, templomod szentségével!

6 Félelmet keltve, de igazságosan válaszolsz nekünk, szabadító Istenünk! Benned bízik mindenki a föld széléig és a messzi tengereken,

7 aki hegyeket hoztál létre erőddel, és hatalmat öltöttél magadra,

8 lecsillapítottad a tengerek zúgását, hullámaik zúgását, a nemzetek háborgását.

9 Ezért félnek jeleidtől még a föld határain lakók is. Kelet és nyugat tájait ujjongásra indítod.

10 Gondoskodsz a földről, megöntözöd, nagyon meggazdagítod, Isten patakja tele van vízzel. Gabonával látod el az embereket, így gondoskodsz a földről.

11 Barázdáit megitatod, göröngyeit elegyengeted, záporesővel porhanyítod, növényzetét megáldod.

12 Megkoronázod az évet javaiddal, és nyomaidon bőség fakad.

13 Legelők sarjadnak a pusztán, ujjongás övezi a halmokat.

14 Nyájak lepik el a legelőket, a völgyeket gabona borítja, ujjonganak és énekelnek.