1 Ászáf zsoltára. A hatalmas Isten, az Úr szól, és hívja a földet napkelettől napnyugatig.

2 A tökéletes szépségű Sionon ragyogva jelenik meg Isten.

3 Jön a mi Istenünk, nem hallgat. Előtte emésztő tűz, körülötte hatalmas szélvihar.

4 Hívja az eget odafent, és a földet, mert ítélni akarja népét.

5 Gyűljetek hozzám, híveim, akik áldozattal kötöttetek szövetséget velem!

6 Igazságát hirdesse az ég, mert ítéletet tart az Isten. (Szela.)

7 Hallgass, népem, most én beszélek! Izráel, most téged intelek! Isten, a te Istened vagyok én!

8 Nem feddelek meg véresáldozataidért, sem állandóan előttem levő égőáldozataidért,

9 de nem fogadok el házadból bikát, sem aklaidból bakokat.

10 Hiszen enyém az erdő minden vadja, és ezernyi hegynek minden állata.

11 Ismerem a hegyek minden madarát, enyém a mező vadja is.

12 Ha éhezném, nem szólnék neked, mert enyém a világ és ami betölti.

13 Eszem-e a bikák húsát, iszom-e a bakok vérét?

14 Hálaadásodat áldozd az Istennek, és teljesítsd a Felségesnek tett fogadalmaidat!

15 Hívj segítségül engem a nyomorúság idején! Én megszabadítlak, és te dicsőítesz engem.

16 A bűnösnek pedig ezt mondja Isten: Hogy mered emlegetni rendelkezéseimet, és szádra venni szövetségemet?

17 Hiszen te gyűlölöd a feddést, és elveted igéimet!

18 Ha tolvajt látsz, vele cimborálsz, és a paráznákkal tartasz.

19 Szádból gonosz beszéd jön ki, nyelved csalárdságot sző.

20 Ahol csak vagy, testvéred ellen beszélsz, anyád fiát is bemocskolod.

21 Ilyeneket csinálsz, és én hallgassak? Azt hiszed, én is olyan vagyok, mint te? Megfeddelek, és mindezt szemedre vetem!

22 Értsétek meg ezt ti, akik elfeledkeztek Istenről, különben elragad menthetetlenül!

23 Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, és aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.