15 Da, mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit; dar îmi voi apăra purtarea în faţa Lui.

De mă va ucide: n-am nimic de nădăjduit. [Chiar dacă mă ucide, mă voi încrede în El, KJV]. E posibil de a traduce ebraica primei jumătăţi a acestui verset în două feluri: (1) ca aici [în KJV], şi

(2) "iată mă va ucide, n-am nici o nădejde". Deosebirea stă în felul cum e ortografiat cuvântul ebraic lo' tradus "în el" [KJV]. Lo' înseamnă aproape invariabil "nu", fiind adverbul ebraic obişnuit al negaţiei. Pentru a obţine traducerea "în el" ortografierea ar fi în mod normal lo. Totuşi, redarea din KJV este sprijinită de LXX, Vulgata, Siriaca, şi de Targumi. Fie traducătorii versiunilor vechi aveau înaintea lor în textul ebraic pe lo, fie ei socoteau pe lo' ca echivalent uneori cu lo. Alte texte unde lo', "nu", este pe cât se pare scris în loc de lo, "lui", sau echivalentul acestuia, sunt: Exod 21:8; Levitic 11:21; 25:30; 1 Samuel 2:3; 2 Samuel 16:18.

Acceptând formularea din KJV, avem prima treaptă a scării prin care Iov a ieşit din abisul disperării. "Din adâncurile descurajării şi disperării Iov s-a ridicat la înălţimile încrederii nestrămutate în îndurarea şi puterea mântuitoare ale lui Dumnezeu. Biruitor, el a declarat: Chiar dacă mă voi ucide, mă voi încrede în El" (PK 163, 164).

Îmi voi apăra purtarea. Iov repetă hotărârea din v. 13 şi 14 de a-şi apăra cauza.