1 [Salamoné.] Ó, Isten, add törvényedet a királynak és igazságodat a király fiának,

2 hadd ítélje népedet igazsággal, és szegényeidet méltányossággal!

3 Teremjenek a hegyek békességet a népnek és a halmok igazságot!

4 Legyen bírája a nép szegényeinek, segítsen a szűkölködők fiain, és törje össze az erőszakoskodót!

5 Féljenek téged, amíg csak nap és hold lesz nemzedékről nemzedékre.

6 Szálljon alá, mint eső a rétre, mint zápor, amely megöntözi a földet.

7 Virágozzék az ő idejében az igaz és a béke teljessége, amíg meg nem szűnik a hold.

8 Uralkodjék tengertől tengerig és a folyamtól a föld határáig.

9 Boruljanak le előtte a pusztalakók, és nyalják a port ellenségei!

10 Tarsís és a szigetek királyai hozzanak neki ajándékot; Sába és Szeba királyai adománnyal járuljanak elé.

11 Hajoljon meg előtte minden király, és minden nemzet neki szolgáljon!

12 Mert megszabadítja a szűkölködőt, ha kiált, a nyomorultat, akinek nincs segítője.

13 Könyörül a szegényen és a szűkölködőn, és a szűkölködők lelkét megszabadítja.

14 Megmenti lelküket az elnyomástól és az erőszaktól, mert vérük drága a szemében.

15 Éljen ő, és adjanak neki Sába aranyából, imádkozzanak érte szüntelen, és áldják őt minden napon!

16 Bő gabona legyen az országban a hegyek tetején is, rengjen gyümölcse, mint a Libánon, és viruljon a városok népe, mint a föld füve.

17 Maradjon meg neve örökké, viruljon a neve, amíg csak a nap ragyog; nevével áldja magát minden nemzet, és magasztalják őt.

18 Áldott az ÚR Isten, Izráel Istene, egyedül ő tesz csodás dolgokat!

19 Áldott legyen dicsőséges neve mindörökké, és teljék be dicsőségével az egész föld! Ámen! Ámen!

20 Itt végződnek Dávidnak, Isai fiának az imádságai.