1 Dicsérjétek az URat! Énekeljetek az ÚRnak új éneket; dicsérje őt a kegyesek gyülekezete!

2 Örvendezzen Izráel az ő teremtőjében; Sion fiai örüljenek királyuknak!

3 Dicsérjék nevét tánccal, dobbal és hárfával zengjenek neki.

4 Mert kedveli népét az ÚR, szabadulással dicsőíti meg az alázatosakat.

5 Vigadozzanak a kegyesek e dicsőségben, ujjongjanak fekhelyükön.

6 Istendicsőítés legyen a szájukban, kétélű fegyver a kezükben,

7 hogy bosszút álljanak a népeken, és megfenyítsék a nemzeteket,

8 hogy láncra fűzzék királyaikat, főembereiket pedig vasbilincsekbe,

9 és végrehajtsák rajtuk a megírt ítéletet. Dicsőség lesz ez az ÚR minden kegyesének! Dicsérjétek az URat!