1 [Ászáf zsoltára.] Bizony, Isten jó Izráelhez, azokhoz, akik tiszta szívűek.

2 De az én lábam már-már megbotlott, és lépteim kis híján megtántorodtak.

3 Mert irigykedtem a kevélyekre, amikor láttam a gonoszok jó előmenetelét.

4 Mert halálukig nincsenek kínjaik, és kitart az erejük.

5 Nincs részük a halandók nyomorúságában, és nem ostorozzák őket, mint más embereket.

6 Ezért kevélység a nyakuk ékessége, ruha gyanánt erőszak borítja őket.

7 A kövérségtől kidülled a szemük, elméjük gondolatai csaponganak.

8 Gúnyolódnak, gonoszul szólnak, fennhéjázva elnyomást emlegetnek.

9 Az ég ellen is föltátják szájukat, és nyelvüket körbejáratják a földön.

10 Ezért fordul feléjük a nép, és mint a vizet, mohón isszák szavukat.

11 Azt mondják: Honnan tudná ezt Isten,lehet-e tudomása erről a Magasságosnak?

12 Íme, ezek a gonoszok! Örökös biztonságban vagyont gyűjtenek.

13 Bizony hiába tartottam én tisztán szívemet, és hiába mostam ártatlanságban a kezemet.

14 Mert nyomorúság ért minden napon, és ostorozás minden reggel!

15 Ha azt mondtam volna: „Én is így beszélek”, íme, fiaid nemzedékét árultam volna el.

16 Gondolkodtam ezen, hogy megérthessem, de túl nehéznek tűnt ez a szememben,

17 míg be nem mentem az Isten szent helyére, és akkor megértettem sorsukat.

18 Bizony síkos földre helyezted, pusztulásra vetetted őket.

19 Mind elpusztulnak egy szempillantás alatt! Elvesznek, elenyésznek a rettegéstől.

20 Ha fölkelsz, Uram, úgy veted el őket, mint az álomképet ébredés után.

21 Hogyha keseregne szívem, és háborognának veséim,

22 akkor olyan balga és tudatlan volnék előtted, mint az oktalan állat.

23 De én mindig veled vagyok, te fogod jobb kezemet.

24 Tanácsoddal igazgatsz engem, és azután befogadsz a dicsőségbe.

25 Kicsodám van az egekben? Rajtad kívül másban nem gyönyörködöm e földön!

26 Ha elfogyatkozik is testem és szívem, szívem kősziklája és az én örökségem te vagy, Istenem, mindörökké!

27 Mert íme, elvesznek, akik eltávoznak tőled, mind kiirtod azokat, akik elhajolnak tőled.

28 De nekem oly igen jó Isten közelsége! Az ÚR Istent tartom menedékemnek, ezért hirdetem minden cselekedetedet.