1 Boldog ember az, aki nem jár a gonoszok tanácsa szerint, nem áll meg a bűnösök útján, és nem ül a csúfolódók székébe,

2 hanem az ÚR törvényében gyönyörködik, és az ő törvényéről gondolkodik éjjel és nappal.

3 Olyan lesz, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely idejében megtermi a gyümölcsét, és nem hervad el a levele, és minden munkájában eredményes lesz.

4 Nem úgy a gonoszok: ők úgy járnak, mint a polyva, amelyet szétszór a szél.

5 Ezért nem állhatnak meg a gonoszok az ítéletkor és a bűnösök az igazak gyülekezetében.

6 Mert ismeri az ÚR az igazak útját, a gonoszok útja pedig elvész.