1 Uralkodik az ÚR, méltóságba öltözött. Felöltözött az ÚR, hatalmat övezett magára. Megerősítette a mindenséget is, hogy meg ne inogjon.

2 Ősidőktől fogva bizton áll királyi trónod, öröktől fogva vagy te!

3 A folyóvizek, URam, a folyóvizek hangosan zúgnak, a folyóvizek hullámokat vetnek.

4 A nagy vizek zúgásánál, a tenger felséges morajlásánál fenségesebb az ÚR a magasságban.

5 Bizonyságaid igen biztosak, házadat szentség ékesíti, URam, örökre.