1 Jöjjetek, örvendezzünk az ÚRnak, vigadozzunk szabadításunk kősziklájának!

2 Menjünk eléje hálaadással, ujjongjunk neki zengedezve.

3 Mert nagy Isten az ÚR, nagy király minden isten fölött.

4 Kezében vannak a föld mélységei, és a hegyek magasságai is az övéi.

5 Övé a tenger, és ő is alkotta, és a szárazföldet is az ő keze formálta.

6 Jöjjetek, hajoljunk meg, boruljunk le, essünk térdre az ÚR, a mi alkotónk előtt!

7 Mert ő a mi Istenünk, mi pedig legelőjének népe és kezének juhai vagyunk. Ma, ha meghalljátok szavát,

8 ne keményítsétek meg a szíveteket, mint Meríbánál, mint Masszá napján a pusztában,

9 ahol megkísértettek engem atyáitok; próbára tettek, bár látták cselekedeteimet.

10 Negyven esztendeig bosszankodtam e nemzedéken, és azt mondtam: Tévelygő szívű ez a nép, nem ismerik útjaimat!

11 Meg is esküdtem nekik haragomban, hogy nem mennek be nyugalmam helyére.