1 Dicsérjétek az URat! Boldog ember az, aki féli az URat, és parancsolataiban igen gyönyörködik.

2 Utódja hős lesz a földön; az igazak nemzedéke áldást nyer.

3 Gazdagság és bőség lesz házában, és igazsága mindvégig megmarad.

4 A sötétben is világosság támad a becsületesnek, aki irgalmas, kegyelmes és igaz.

5 Jó annak az embernek, aki könyörül és kölcsönad, dolgait pedig a törvény szerint intézi,

6 mivel sohasem ingadozik, örök emlékezete lesz az igaznak.

7 Nem fél a rossz hírtől, szíve erős, az ÚRban bizakodik.

8 Nem rendül meg a szíve; nem fél, míg ellenségein végignéz.

9 Osztogat, adakozik a szegényeknek, igazsága mindvégig megmarad. Szarva dicsőségesen emelkedik.

10 Látja ezt a gonosz, és dühöng, fogait csikorgatja, és elemészti magát. A gonoszok kívánsága semmivé lesz.