1 [A karmesternek: húros hangszerre. Ászáf zsoltára.] (2) Ismerik Istent Júdában, nagy az ő neve Izráelben.

2 (3) Mert hajléka van Sálémban, és lakhelye a Sionon.

3 (4) Ott törte össze a tüzes nyilakat, a pajzsot, a kardot és a hadi szerszámokat. [Szela]

4 (5) Ragyogó vagy te, felségesebb, mint a zsákmányt adó hegyek.

5 (6) Kifosztottak lettek a büszke szívűek, álmukat alusszák, és ereje veszett minden hős kezének.

6 (7) A te dorgálásodtól, ó, Jákób Istene, megdermed mind a szekér, mind a ló.

7 (8) Félelmes vagy te, ki állhat meg arcod előtt, amikor haragszol?

8 (9) Ha az egekből kijelented ítéletedet, megretten és elcsöndesedik a föld.

9 (10) Mert fölkel Isten ítéletre, hogy megszabadítsa a föld minden nyomorultját! [Szela]

10 (11) Az emberek iránti harag is dicsőít téged, még ha csak a harag maradékával is övezed fel magad.

11 (12) Tegyetek fogadalmat, és adjátok meg azt Isteneteknek, az ÚRnak! Mindnyájan, akik körülötte lakoztok, hozzatok ajándékot a Rettenetesnek!

12 (13) Mert megtöri a fejedelmek gőgjét, félik őt a föld királyai.