1 Pál, Krisztus Jézus foglya és Timóteus, a testvér, Filemonnak, a mi szeretett munkatársunknak

2 és Appiának, nőtestvérünknek, Arkhipposznak, bajtársunknak és a te házadnál levő gyülekezetnek:

3 Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi Atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól.

4 Mindenkor hálát adok az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólad imádságaimban –

5 mert hallok a te szeretetedről és hitedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned –,

6 hogy hited közössége hatékony legyen mindannak a jónak a megismerésében, ami Krisztusért van bennünk.

7 Mert sok örömünk és vigasztalásunk volt szeretetedben, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem.

8 Jóllehet Krisztusban volna bátorságom ahhoz, hogy megparancsoljam neked azt, ami illő,

9 a szeretetért azonban inkább csak kérlek – ilyen vagyok én, az öreg Pál, most pedig még Krisztus Jézus foglya is.

10 Kérlek téged az én fiamért, akit fogságomban szültem, Onézimoszért,

11 aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is nagyon hasznos,

12 akit visszaküldtem mint saját szívemet.

13 Magamnál akartam tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban,

14 de hozzájárulásod nélkül semmit sem akartam tenni, hogy jótéteményed ne kényszerű, hanem önkéntes legyen.

15 Mert talán azért vált meg tőled ideig-óráig, hogy őt mint örökkévalót kapd vissza.

16 Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál nagyobbat, mint szeretett testvért, különösen nekem, de mennyivel inkább neked, mind testben, mind az Úrban.

17 Azért ha engem társadnak tartasz, úgy fogadd őt magadhoz, mint engem.

18 Ha pedig valamit vétett ellened, vagy adós, azt nekem számítsd be.

19 Én, Pál írtam ezt saját kezemmel, én megfizetem azt, noha azt is mondhatnám, hogy önmagaddal is tartozol nekem.

20 Bizony, testvérem, bárcsak hasznodat vehetném az Úrban! Üdítsd fel azért a szívemet Krisztusban!

21 Engedelmességedben bízva írtam neked. Tudom, hogy többet is teszel annál, mint amit mondok.

22 Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságaitokért ajándékba kaptok engem.

23 Köszönt téged Epafrász, fogolytársam Krisztus Jézusban,

24 Márk, Arisztarkhosz, Démász és Lukács, az én munkatársaim.

25 A mi Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme legyen a ti lelketekkel!