1 URam, miért állsz távol? Miért rejtőzöl el a szükség idején?

2 A gonoszok kevélyen üldözik a szegényt; essenek saját cselük csapdájába, amelyet koholtak.

3 Dicsekszik lelke kívánságával a gonosz, áldja a fösvényt, és átkot mond az ÚRra.

4 Gőgös megvetéssel nem keresi: Nincs Isten – ez minden gondolata.

5 Útjai mindig szerencsések, távolinak tűnnek neki ítéleteid, minden ellenségét lekicsinyli.

6 Azt mondja szívében: Semmi sem rendít meg, soha nem jutok bajba.

7 Szája tele átkozódással, csalárdsággal és erőszakkal; nyelve alatt hamisság és álnokság van.

8 Utcák zugában lapul, titkon megöli az ártatlant, szeme a gyámoltalant lesi.

9 Leselkedik rejtekhelyén, leselkedik, mint az oroszlán a fedezékben, hogy elragadja a szegényt, mihelyt hálójába foghatja.

10 Összetöri, letiporja a gyámoltalanokat, akik elesnek erejétől.

11 Azt mondja szívében: Elfelejtett az Isten, elrejtette arcát, nem is lát meg soha!

12 Kelj föl, ÚR Isten, emeld föl kezedet, ne feledkezz el a szegényekről!

13 Miért vetheti meg Istent a gonosz? Miért mondhatja szívében: Nem lesz számonkérés?

14 Pedig te látod a bajt, és észreveszed a fájdalmat, hogy kézbe vedd. Rád hagyja magát a gyámoltalan, az árvának is te vagy segítsége.

15 Törd össze a gonosz karját, és kérd számon a bűnösön gonoszságát, egy se maradjon!

16 Király az ÚR mindörökké; a népek kivesznek földjéről.

17 A szegények kívánságát meghallgatod, ó, URam. Megerősíted szívüket, füled figyel rájuk,

18 hogy igazságot szolgáltass az árvának és nyomorultnak, hogy földi ember többé ne rettentsen meg másokat.