18 Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul.

Copilaşilor. Gr. teknia (vezi comentariul de la cap. 2,1).

Să nu iubim. E posibil un sens continuu al acestei expresii: să nu mai iubim, ca şi cum cititorii iubeau de fapt numai cu vorba şi trebuiau să înceteze să se mai prefacă. Dar este mai probabil că apostolul face un simplu apel ca fraţii săi să practice adevărata iubire şi să evite atitudinea ipocrită despre care vorbeşte în v. 17.

Cu vorba. Nu e rău a iubi cu vorba. Dacă obiectul iubirii nu are nevoie de ajutor practic, iubirea exprimată prin cuvinte bine alese este vrednică de laudă. Dar Ioan descurajează iubirea care se limitează la cuvinte atunci când sunt necesare faptele. Compară cu Iacov 2,15.16.

Cu fapta şi cu adevărul. Sunt unii care fac fapte bune fără să simtă dragoste adevărată pentru cei pe care îi ajută. Se poate că ei acţionează numai dintr-un simţ al datoriei sau din dorinţa de a câştiga aprecierea oamenilor. De aceea Ioan subliniază nevoia iubirii adevărate. Faptele noastre bune ar trebui să fie inspirate de iubirea adevărată pentru ceilalţi, mai ales pentru cei nevoiaşi.