1 Erre így felelt a súahi Bildád:

2 Mikor akartok a beszédnek véget vetni? Fontoljátok meg a dolgot, azután beszélhetünk.

3 Miért tartasz minket állatnak, és miért vagyunk bolondok a szemedben?

4 Vajon ha lelkedet marcangolod haragodban, talán elnéptelenedik a föld, és kiszakad a kőszikla a helyéről?

5 Sőt a gonoszok világossága kialszik, és nem fénylik tüzük lángja.

6 A világosság elsötétedik sátrában, mécsese kialszik mellette.

7 Erős léptei aprókká lesznek, saját tanácsa rontja meg őt.

8 Mert lába hálóba bonyolódik, és verem fölött jár.

9 Sarka csapdába akad, és kelepce fogja meg.

10 Hurkot rejtettek el neki a földön és kötelet megszokott ösvényén.

11 Mindenfelől félelmek rettentik és lépten-nyomon üldözik.

12 Éhség emészti föl erejét, és a nyomorúság készen áll, hogy elbuktassa.

13 Megemészti testének bőrét, megemészti tagjait a halál zsengéje.

14 El kell hagynia sátra biztonságát, és a félelmek királyához kell folyamodnia.

15 Nem az övéi laknak sátrában, hajlékára kénkövet szórnak.

16 Alul elszáradnak gyökerei, és felül leszárad az ága.

17 Emlékezete elvész a földről, még az utcákon sem marad fenn a neve.

18 Világosságból sötétségbe taszítják és a föld kerekségéről elüldözik.

19 Sem utódja, sem sarja nem lesz népe között, és senkije sem marad lakóhelyén.

20 Pusztulásától megborzadnak napnyugat fiai, és rettegés fogja el a keletieket.

21 Ilyenek hát az álnok ember hajlékai, és ilyen annak a lakóhelye, aki nem ismeri Istent.