1 Az asszonytól született ember élete rövid és vesződséggel teli.

2 Kinyílik, mint a virág, majd elhervad, és eltűnik, mint az árnyék, nincs maradása.

3 Még az ilyenre is felnyitod a szemed, és engem is törvényed elé állítasz?

4 Ki hozhat elő tisztát a tisztátalanból? Senki.

5 Mivel meghatároztad napjait, ismered hónapjainak számát, így határt szabtál neki, amelyet nem hághat át.

6 Vedd le róla tekinteted, hogy nyugalma legyen, és legyen annyi öröme, mint egy béresnek.

7 Mert a fának is van reménysége; ha levágják, ismét kihajt, és nem fogynak el hajtásai.

8 Még ha elvénül is a földben a gyökere, és ha elhal is a porban a csonkja,

9 a víz nedvességétől kivirágzik, ágakat hajt, mint a csemete.

10 De a férfi, ha meghal, elterül, az ember, ha kimúlik, hová lesz?

11 Amint a víz elfogy a tóból, és a patak elapad, majd kiszárad,

12 úgy az ember is lefekszik, és nem kel föl többet; az egek elmúltáig sem ébred föl, nem keltik fel álmából.

13 Bárcsak a Seolban tartanál engem; addig rejtegetnél, amíg elmúlik haragod. Kiszabnád időmet, azután megemlékeznél rólam!

14 Ha meghal az ember, vajon életre kel-e? Akkor nehéz szolgasorsom egész ideje alatt várnék, amíg eljönne számomra a változás.

15 Szólítanál, és én felelnék neked, kívánkoznál kezed alkotása után.

16 Akkor bizonnyal lépteimet is számlálgatnád, de nem tartanád számon vétkeimet.

17 Gonoszságom lepecsételve, egy zsákban lenne, és elfedeznéd bűneimet.

18 Még a hegy is leomlik és pusztul, ahogy a szikla elmozdul a helyéről.

19 A köveket is elkoptatja a víz, a földet pedig elsodorja az ár; az ember reménységét is így teszed semmivé.

20 Míg végül is győzelmet aratsz felette, és neki mennie kell. Elváltoztatod arcát, és úgy bocsátod el.

21 Ha tisztesség éri is fiait, ő nem tud róla. Ha megszégyenülnek, nem veszi észre.

22 Teste csak önmaga fájdalmát érzi, és a lelke is magáért kesereg.