1 Kiálts csak! Van-e, aki felelne neked? A szentek közül melyikhez fordulsz?

2 Mert a bolondot bosszúság öli meg, az együgyűt pedig a buzgóság veszíti el.

3 Láttam, hogy egy bolond gyökeret eresztett, de nagy hamar átkozott lett szép hajlékában.

4 Távol van fiaitól a szabadulás: elnyomják őket a kapuban, mert nincs megmentőjük.

5 Amit learattak, fölfalja az éhező, a tövisek közül is kiszedi, és liheg, mint a gazdag a kincsek után.

6 Mert nem porból támad a veszedelem, s nem földből sarjad a nyomorúság,

7 de az ember nyomorúságra születik, mint ahogy a parázs szikrái is fölfelé szállnak.

8 Ezért én a Mindenhatóhoz folyamodom, Istenre bízom ügyemet,

9 aki nagy és kikutathatatlan dolgokat művel, és csodákat, melyeknek száma sincsen.

10 Esőt ad a föld színére, és vizet bocsát a mezőkre.

11 Az alázatosakat fölmagasztalja, és a gyászolókat biztonságba helyezi.

12 Semmivé teszi a csalárdak szándékát, hogy kezük ne vihessen véghez maradandót.

13 A bölcseket saját csalárdságukkal fogja meg, és hiábavalóvá lesz a hamisak tanácsa.

14 Nappal sötétségre bukkannak, és délben is tapogatózva járnak, mint éjszaka.

15 Megszabadítja a szegényt az erős kezéből és szájuk fegyverétől,

16 hogy reménysége legyen a nincstelennek, és a hamisság befogja a száját.

17 Íme, boldog ember az, akit Isten megdorgál; azért a Mindenható büntetését ne vesd meg!

18 Mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de keze meg is gyógyít.

19 Hat bajodból megszabadít, és a hetedikben sem ér téged veszedelem.

20 Az éhínségben megment a haláltól, és a háborúban a fegyveres kéztől.

21 A nyelvek ostora elől rejtve leszel, és nem kell félned, ha a pusztulás jön.

22 Nevetsz a pusztuláson és az éhségen, és a fenevadaktól sem kell félned.

23 Mert a mező köveivel is szövetséged lesz, és a mezei vad is békességben lesz veled.

24 Majd meglátod, hogy békességben lesz a sátrad, s ha megvizsgálod hajlékodat, nem találsz benne hiányt.

25 Majd meglátod, hogy utódaid megszaporodnak, és sarjadékod annyi lesz, mint a mező füve.

26 Érett korban térsz a sírba, ahogyan a learatott gabonát is a maga idején takarítják be.

27 Íme, mi ezt kutattuk ki, így van ez. Hallgass erre, és jegyezd meg magadnak.